Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

- Myndigheter bättre rustade att informera

Kommunikationsberedskapen har blivit mycket bättre.
Det är MSBs överdirektör Nils Svartz övertygad om.

Socialstyrelsen först använda Rakel fullt ut

STOCKHOLM

Alla samtal till Tib ska gå via Rakel.
Socialstyrelsen är sannolikt första av centrala myndigheter att vara igång skarpt med Rakel.

Nu kan alla nivåer samverka i Rakel

Nu kan Rakelmobiler programmeras enligt nationella riktlinjer för kommunikationssystemet.

Laserskanning ger bättre bild av översvämningshot

Laserskannade höjddata och noggrannare flerdimensionella beräkningsmodeller ger bättre bild av översvämningsrisker i landet.

Åtgärder för ökad kompetens vid insatser

Skadorna vid bränder i byggnader måste minskas.
Det anser MSB som tagit fram ett nytt koncept för att lyfta räddningstjänstens kompetens.

Skolor ska informeras om säkerhet med stormkök

Tillverkare och MSB konstaterar att det måste informeras om nya försiktighetsåtgärder vid användning av stormkök.

Larm får olika prioriteringar

Räddningstjänsten Syd sätter prioriteringsnivåer på larm och har som stöd för arbetet ett larmbefäl på plats hos SOS Alarm.

Stopp för användning av flytande svaveloxid

Husums Bruk måste inom fyra år ha slutat använda eller lagra flytande kondenserad svaveldioxid.

Kräver bättre säkerhet efter bussbrand

Efter en bussbrand i Helsingborg skickar Statens Haverikommission rekommendationer till MSB och Transportstyrelsen för att höja säkerheten.

Krav på räddningsstyrka vid lossning

SCA Östrand, Timrå kommun, fick av Mark- och miljödomstolen i Östersund tillstånd att utöka produktionen vid massabruket.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen