Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fordon viktigare än internet för krishantering i Ghana

Stora områden i Republiken Ghana i västra Afrika drabbas regelbundet av översvämningar. Skulle ett varningssystem via mobilt internet höja krisberedskapen och rädda liv?
Raul Ferrer, mastersstudent vid Karlstads universitet, fick genom ett forskningsstipendium möjlighet att testa sin idé.

Folksam överklagar dom i Umeå

Folksam överklagar den friande domen mot Umeå kommun efter storbranden julen 2008.

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Dagens frivilliga rapportering av it-incidenter räcker inte. Under vissa omständigheter kan det bli aktuellt med obligatorisk incidentrapportering även för företag.

Vill underlätta tillsyn med kvalité

För tre år sedan startade MSB arbetet med en bok för att stödja kommunerna i deras arbete med tillsyn enligt LSO.

Nu är den klar och under hösten ger sig MSB ut på en seminarieturné för att prata om innehållet.

Företag anmäler inte allvarliga kemikalieolyckor

Trots att det är straffsanktionerat anmäler företagen inte allvarliga kemikalieolyckor till Arbetsmiljöverket.

Statistiken talar för fler frister

Sotningsbranschen vill ha en frist för brandskyddskontroll men statistik från eldstadsrelaterade bränder talar mot det.
– Med risken som utgångspunkt pekar statistiken på fler än en frist, säger Håkan Sten, MSB.

Omreglering - inte avreglering

Inte avreglering utan en omreglering där fastighetsägaren har ansvaret för sotning och brandskyddskontroll men att arbetet utförs av certifierade kontrollanter.
Det är vad skorstensfejarmästarnas vd Ulf Lindén vill att regeringen ska komma fram till i sotningsutredningen.

Kommun stämd för översvämning

Ägarna till en golfbana utanför Mjölby har stämt kommunen och kräver skadestånd enligt miljöbalken. Anledningen är att räddningsledaren lät översvämma en golfbana för att rädda några villor.

Attunda friades av DO

Brandkåren Attunda gjorde sig inte skyldig till diskriminering på grund av etnisk tillhörighet när man nobbade en SMO-utbildad för det så kallade Q8-projektet.

Nytt ledningskoncept utvecklar länsstyrelserna

Länsstyrelsernas förmåga att utöva sitt områdesansvar vid stora olyckor och kriser ska bli bättre. Satsningen bygger på den senaste forskningen om ledning och samverkan.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen