35 000 färre skulle behöva vårdas på sjukhus efter olyckor om Knivstas olyckssiffror gällde för hela landet. En minskning med 35 procent.

Vi skulle ha 90 000 färre våldsbrott och 370 000 färre stöld- och tillgreppsbrott om brottsligheten i landet motsvarade Ydres och Öckerös.
3 600 byggnader skulle klara sig från brand om Salems resultat gällde hela landet.

De sämsta siffrorna per  1 000 invånare är:

  • personskador  – Sorsele 21,6.
  • utvecklade bränder – Pajala 2,39.
  • våldsbrott – Stockholm 20,0.
  • stöld och tillgrepp – Malmö 93,8.

Sverige ser olika ut, kostnaderna per 1 000 invånare för olika olyckstyper kan därför skilja kraftigt.

 

Här är högst och lägst kostnader för olika olyckor:

  • vägtrafikolyckor: Öckerö 706 kronor – Ödeshög 8 480.
  • bränder i byggnad: Vallentuna 212 kronor – Bräcke 2 759.
  • drunkning: Många kommuner 0 kronor – Bräcke 1 763.
  • fallolyckor: Upplands Väsby 1 047 kronor – Dorotea 4 979.

 

MSB har beräknat att samhällets totala kostnad för olyckor till 65 miljarder kronor per år. Det innebär 6 914 kronor per invånare.

Fallolyckor, som står för hälften av alla omkomna i olyckor, kostar 2 577 kronor per invånare, vägtrafikolyckor 2 460 kronor, bränder 668 kronor, drunkningar 68 kronor och övriga olyckor 1 124 kronor.

Varje år dör nästan 3 000 människor på grund av olyckor, cirka 100 000 blir inlagda på sjukhus och 700 000 behöver uppsöka akutmottagning.

 

Under 2011 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott. Anmälningar för stöld stod för 39 procent, brott mot person (i huvudsak våld) 18 och skadegörelse 12 procent. De senaste tio åren har antalet anmälda brott ökat med 15 procent.