SOS-operatören försökte öppna upp de planer som fanns för dammbrott vid den aktuella anläggningen, men åtgärden misslyckades.

Operatören ringde därför i stället till vakthavande insatsledare i berörd kommun. Denne beslöt att en deltidskår som fanns i närheten av dammen skulle larmas med uppgift att åka och undersöka vad som hänt.

SOS-personalen skulle söka information från det aktuella kraftbolaget.

 

Räddningspersonalen kunde under sin färd upp till dammen se att trävirke och bråte följde med vattnet nedströms. Vid framkomst till dammen fick de kontakt med en kraftverkstekniker som kallats till platsen.

De fick då besked om att dammen var intakt men att en lucka för styrning av vattennivån i dammen hade öppnats automatiskt på grund av ett tekniskt fel.

 

Ingenjören som satt vid kontrollbordet kunde i detta läge inte stänga luckan.
Av någon anledning stängdes luckan efter cirka 15 minuter. Vid radiokontakt med insatsledaren fick räddningspersonalen på plats order om att göra en noggrannare undersökning nedströms så att inga personer skadats.

Om möjligt skulle de också försöka stoppa trävirket och byggnadsmaterialet som följt med strömmen innan den orsakade ytterligare problem längre ner.

 

På en plats där vattnet flöt mera långsamt hade det mesta av skräpet samlats och uppsamlingsarbetet kunde börja. Insatsledaren informerade kommunens miljökontor samt tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsen. Därefter avslutades räddningstjänsten. 

Artikeln bygger på en rapport av Sven-Erik Svensson, Räddningstjänsten Härjedalen.