skadade tas om hand.

Skadade tas om hand efter bussolyckan.

 

En förbipasserande trafikant såg händelsen och ringde genast 112. Utlarmning av räddningstjänst, polis och ambulans genomfördes enligt fastställd plan.

När räddningsstyrkorna kom till platsen hade nästan alla de drabbade tagit sig ut och befann sig på fältet i anslutning till bussen. Den främre vindrutan sågades upp vilket underlättade utrymningen av de kvarvarande.

Fyra av de inblandade fick lite allvarligare skador och totalt fördes 22 skadade passagerare till sjukhus med ambulans. Tillgången till räddningsenheter var mycket god. Sammanlagt deltog 14 ambulanser och nio polisenheter i uppdraget.

 

En komplikation var att alla busspassagerarna var från Kina. Endast en av dem kunde göra sig förstådd på engelska eller något annat språk än sitt modersmål. Denne ställdes genast till räddningsledarens förfogande för att underlätta kommunikationen vid sjukvårdsgruppens prioritering av de skadade.

De passagerare som klarat sig oskadda transporterades till ett församlingshem där ett 30-tal personer från Posom-organisationen tog hand om dem.

 

Språkförbistring och andra missförstånd ledde till att man saknade en av passagerarna. Man befarade att denne fanns under bussen. Med hjälp av lyftkuddar och en större bärgningsbil lyftes bussen upp på rätt köl igen. Efter en noggrann kontroll återfanns dock alla och antalet stämde.

 

De yttre omständigheterna på olycksplatsen var bra. Det var ljust ute och vädret var utmärkt. Sedan polisen spärrat av området och dirigerat om trafiken blev arbetet på skadeplatsen både säkert och störningsfritt. Alla funktioner som bör finnas på en trafikolycksplats var närvarande. Samarbetet mellan de olika aktörerna fungerade bra.

 

Artikeln bygger på en rapport av Tomas Fransson, Räddningstjänsten Västra Mälardalen.