Platsen där brödrosten brann

Skadorna begränsades till köket. Brödrosten stod i hörnet i mitten av bilden.

 

En morgon sedan de ätit frukost lämnade paret sin bostad vid niotiden. Allt var då normalt.

Ett par timmar senare, klockan var ungefär elva, blev de uppringda av sitt automatlarm. De ringde då i sin tur till en granne och bad denne att undersöka orsaken.

Grannen gick runt huset och tittade i fönstren utan att observera något anmärkningsvärt.

Strax efter klockan fyra på eftermiddagen utlöste automatlarmet ännu en gång och ringde upp parets mobiltelefoner. De tog förnyad kontakt med grannen och bad denne ta en ny kontrollrunda runt huset.
Nu kändes skarp röklukt och innanför ett köksfönster syntes ljuset från fladdrande lågor. Räddningstjänsten larmades klockan 17.25 och en stund senare var de första enheterna på plats. Några minuter senare kom också husägarna hem och öppnade bostaden med nyckel.

Släckinsatsen blev relativt enkel och kunde snart övergå till restvärdesräddning, rökgasventilation och lufttorkning. Brandskadorna blev begränsade till ett hörn av köket. Brandplatsundersökning utfördes tillsammans med personal från det aktuella försäkringsbolaget.

Initialt riktades misstankarna mot en spotlight med halogenlampa. Den hade varit ur funktion en tid men lagats några dagar tidigare.

Vid kontroll av den elektriska installationen hittades inget anmärkningsvärt. Förutom en jordfelsbrytare hade inga elektriska säkringar löst ut. De djupaste brandskadorna återfanns längst in i hörnet där två väggfasta köksbänkar gick samman.

En noggrann kontroll av skåp och brandrester som räddningstjänstens personal hade kastat ut visade att branden hade börjat ovanpå köksbänken men under ett överskåp som fanns i hörnet.

Mellan överskåpet och bänken hade det funnits två jalusiskåp där det bland annat hade stått en brödrost. Den återfanns nu helt sönderbränd bland de utkastade brandresterna.

Enligt de boende hade brödrosten ständigt varit ansluten till ett vägguttag som fanns innanför ett av jalusiskåpen.

En rimlig teori är att brödrosten oavsiktligt hade startats i samband med att den stuvades undan i det trånga förvaringsskåpet efter frukosten.  Jalusiluckan kan ha hindrat apparatens manöverspak från att slå ifrån och bryta strömmen till de elektriska elementen i brödrosten.

Artikeln bygger på en rapport av Peter Ehrenstråle, Räddningstjänsten Eskilstuna