Lampan, som var tillverkad i Polen, hade en spritbehållare som kunde demonteras för påfyllning av bränsle.

Men i stället lyckades han fylla på vätskan trots att spritbehållaren satt kvar på sin plats i botten av lampan.

 

Förmodligen spillde han då några droppar av den flyktiga vätskan märkt BioEtanol 96,6% Premium utan att märka det.

För säkerhets skull bar han ut plastflaskan med överblivet bränsle och ställde tillbaka den i ett förråd där han hämtat den.

När han kom tillbaka och skulle tända lampan hade det bildats brandfarliga ångor inne i glasröret.

 

Det blev en explosionsartad antändning och en cirka 1,5 meter hög låga.

Eftersom han stod lutad över lampan vid antändningsögonblicket fick han brännskador och måste åka till sjukhus.

 

Artikeln bygger på en rapport av  Tommy Skeppland, Räddningstjänsten Syd.