En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2014-04-17

Fler resurser larmas - SOS hittar via GPS

Den som kan vara på plats snabbast ska larmas först.
Det är principen när Räddningstjänsten Väst ingår i ett pilotprojekt hos SOS Alarm.

Läs mer

Går att förelägga om bemanning enligt LSO

Kammarrätten slår i en dom fast att räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning för att brandskyddskraven ska uppfyllas.

Läs mer

Brand på skola - larm till SOS blockerat

Brandlarmet gick på skolan, men överföringen till SOS Alarm var blockerad under dagtid. Larmet gick fyra minuter innan blockeringen upphörde.

Läs mer

Kurs i samhällsviktig verksamhet

En ny kurs i skydd av samhällsviktig verksamhet genomförs av MSB i maj.

Läs mer

Altanbrand blev omfattande

Brand på altan till en och en halvplans trävilla med källare.

Läs mer

Övning under tuffa förhållanden

- Genom att öva kan vi undvika misstag när vi är ute i fält.
Det säger personal från FNs flyktingorgan UNHCR som deltog i en utbildning i krishantering som genomfördes inom ramen för MSBs internationella samarbete med aktörer som FN och EU.

Läs mer

Svårtåtkomlig brand i träkonstruktion

I ett trähus kan det vara svårt att komma åt branden om den sprids inne i konstruktionen. Här blev skadorna omfattande.

Läs mer

Etik och moral vid dödsolycka

Vid en trafikolycka omkom en person, omständigheterna skapade diskussion om hur avlidna ska omhändertas.

Läs mer

Skyddande beklädnad räddade radhus

Vid 16-tiden en eftermiddag fick räddningstjänsten larm om att det brann på vinden till en äldre radhuslänga byggd år 1924.

Läs mer

Svåra brister i radhusens brandskydd

Brinner ett, brinner alla. Det blir ofta blir utgången vid en radhusbrand. I Uppsala har man beslutat sig för att det får vara nog.

Utbildad personal räddade vid brand

En förvirrad äldre man tände eld på madrassen på sitt rum på äldreboendet. Men välutbildad personal och bra förebyggande arbete räddade situationen.

Svår brand vändes till något positivt

I augusti drabbades ett flerfamiljshus i Sölvesborg av en kraftig brand och 14 lägenheter fick utrymmas.
Men rätt hanterat kan även en svår brand i förlängningen få positiva effekter.

Nyttig samverkans- övning i Strömstad

Demonstrationer, gisslandrama, ett misstänkt paket överlämnat av budfirma och en man som föll i hamnbassängen.

Det hände mycket under en större samverkansövning i Strömstad.

Ammoniumnitrat och diesel läckte ur lastbil

En stor lastbil med släp var lastad med totalt 27 ton ammoniumnitrat. Av någon anledning skar släpet ner i diket på höger sida av vägbanan.