Tjugofyra7
Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng
Statistik över döda o olika olyckstyper. Män dominerar i alla. Från 83 procent i drunkning till 55 procent i fallolyckor.

Män dör mest i alla typer av olyckor

Majoriteten av de som drunknar är män. Samma sak med de som kör ihjäl sig eller dör i alkoholförgiftning.
Män är överrepresenter-ade i alla typer av dödsolyckor.

MSB ger ut handbok i att möta påverkan

– Jag känner mig trygg i att vi har gjort ett bra arbete. Däremot är det omöjligt att mäta om det är tillräckligt eller inte.
Det säger Mikael Tofvesson, biträdande avdelningschef som lett arbetet med att förhindra att det svenska valet påverkas av främmande makt.

Kommuner tvingas in i systemledning

Statens och kommunernas styrning av räddningstjänsten blir skarpare
Övertagande av räddningstjänst och tillsyn över kommunerna flyttas från länsstyrelsen till MSB
Alla räddningstjänstorganisationer måste ingå i en systemledning
Bestämmelserna för rökdykning ses över
Ändringar i reglerna så att A-kassan inte blir ett hinder

MSB lovar kraftsamla

Räddningstjänsten ska få högre prioritet hos MSB. Det lovade myndighetens nye generaldirektör under Brand-konferensen i Göteborg i slutet av maj.

SOS Alarm föreslås ansvara för 112

En ny författningsstyrd nationell alarmeringsfunktion, ny alarmeringslag. Och med SOS Alarm som ansvarigt för alarmeringstjänsten.Det föreslås i den senaste 112-utredningen.

”Ni utgör grundbulten för tryggheten”

– Ni och era kollegor utgör en grundbult för trygghet och säkerhet i samhället. Vårt ansvar som beslutsfattare är att se till att era förutsättningar att utföra det arbetet förbättras. Och det är vi fast beslutna att göra.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen