En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2015-09-03

Larmet urkopplat vid Eksjö-branden

Den eldhärjade kulturfastigheten i Eksjö gamla trästad var skyddad med automatlarm fram till för bara några år sedan. Men larmet som skulle bli en förebild i landet hade kopplats ur.

Läs mer

Modell beräkna brand i trähusområde

Hur omfattande kan en brand bli i tät trähusbebyggelse?
Med hjälp av beräkningsmodeller kan en checklista tas fram och användas för att ge en generell uppfattning av risk för brandspridning, skriver två brandingenjörsstudenter i ett examensarbete.

Läs mer

350 ton till Malawi - sista broinsatsen

350 ton skeppas till Malawi.
– Det blir den sista broinsatsen, säger Björn Johansson, MSB.

Läs mer

Intentioner i lagen utvecklas långsamt

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har generellt inte haft någon påverkan på antalet olyckor. Intentionerna i lagen upplevs i vissa delar ha infriats, men utvecklingen går långsamt.

Läs mer

Sandra Danielsson börjar på MSB

Enheten för räddningstjänst på MSB har anställt tre brandingenjörer.

Läs mer

MSB gav stöd men det bör utvecklas

MSBs stöd bidrog till en effektiv insats vid skogsbranden. Men det kunde på flera områden ha skett snabbare och myndigheten bör bli bättre på att bemöta människor i pressade situationer.

Läs mer

"Revidera LSO"

Revidera lagstiftningen, bygg upp en nationell ledningsresurs, lägg ner räddningstjänsten – och MSB, se till att det blir verkstad nu.

Läs mer

SMHI allt viktigare för samhällets beredskap

Vädret berör och intresserar oss alla. Prognoserna påverkar ofta våra beslut. Inte minst gäller det samhällets beredskap.
Tjugofyra7 besökte SMHIs prognos- och varningstjänst, en viktig instans vid beredskapsplanering.

Läs mer

Levde inte upp till nationella målen

I början av mars lämnade regeringens utredare av skogsbranden i Västmanland Aud Sjökvist sin rapport. Hon är inte nådig i sin kritik som drabbar alla inblandade.

Läs mer

Svår återuppbyggnad i Nepal

I april drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som dödade fler än 8 000 människor. Sverige skickade en hjälpstyrka som bidrog med viktig kompetens för att stötta FN och koordinera det internationella hjälparbetet.

Uppsökande arbete ger effekt på bränder

MSBs arbete med den nationella strategin för att stärka brandskyddet samlas under varumärket Aktiv mot brand.

Utlarmning närmaste resurs växer

Systemet med utlarmning av närmaste räddningsresurs växer.
Hela län använder nu det som kallas dynamisk resurshantering.

DinSäkerhet gör nytta genom andra

DinSäkerhet.se dressar om.
Det handlar inte bara om nytt fodral, webbsajten anpassas också för att fungera fullt ut i mobila enheter.

SOS Alarm klarar inte tiden

SOS Alarm ska i genomsnitt svara inom åtta sekunder.
Första halvåret förra året var snittiden 15,3 sekunder.