En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2014-08-31

Stort stöd i skogsbranden

                  

Värmland startar Tryggt och säkert län

                        

Livräddning avbröt släckning

I ett tvåvåningshus med åtta lägenheter hade, enligt uppgift, en lägenhetsinnehavare slagit på sin spis för att värma mat. Efter ett tag upptäckte hon att det brann i köket.

Läs mer

Massivt stöd från räddningstjänsterna

Sveriges räddningstjänster sluter upp för att hantera skogsbranden i Västmanland.
Förutom drabbade kommuners brandmän deltar personal från ytterligare drygt 70 räddningstjänster i arbetet.

Läs mer

Skogsbrand i tre dar - sen till Västmanland

Efter tre dagar var skogsbranden släckt. Då begärdes hjälp från Västmanland. Morgonen efter rullade bilarna från Sundsvall.

Läs mer

Regeringen utreder efter skogsbranden

Regeringen har beslutat om direktiv för den utredning som ska utvärdera hanteringen av branden och i förlängningen stärka svensk krisberedskap. Dessutom ges ytterligare 60 miljoner för att täcka kostnader i samband med skogsbranden.

Läs mer

Fråga inte: Hur mår du?

Lämna olycksoffren ifred den första tiden och hoppa över debriefingen. Neuropsykologen Christina Fichler avlivade en rad myter om krisbearbetning vid sin föreläsning på Brand.

Läs mer

Insatsbeslut kostar samhället miljoner

— Hur mycket pengar lägger kommunerna på att förebygga och förhindra självmord jämfört med vad det satsas på rökdykning. Hur många utvecklar Jönköpingsmodellen mot suicid?

Läs mer

MSB vill se ökade 2:4-satsningar

I nya inriktningen för krisberedskapsanslaget vill MSB se ökad långsiktighet, bättre samordning och dialog mellan länsstyrelser och kommuner.

Läs mer

Ingen välfärd utan hederliga byråkrater

Demokrati betyder nästan ingenting. Avgörande för välfärden och mänsklig lycka är en fungerande statsförvaltning.

Läs mer

Hemtjänst som räddningstjänst

Räddningstjänsten ska bli navet för att samhället och invånarna mår bra. Hemtjänsten har flyttat in på räddningsstationen. Nya tider råder.

Läs mer

Störningsrisker vid effektivisering

Fungerar verksamheten även vid störningar?
MSB har tillsammans med landstinget i Västra Götaland drivit projektet ”Kontinuitetshantering i praktiken” för att utveckla metodstöd.

Dynamisk resurs larmar närmaste enhet

Under 2015 hoppas SOS Alarm att systemet med dynamisk resurshantering är igång över hela landet.

Kommunal kritiskt till förändringshysteri

Kommunals medlemmar inom Räddningstjänsten Väst har varit kritiska till förändringarna av utryckningsorganisationen.

Centraliserad krisledning kan fungera bra

– Forskningen har kanske avskrivit centraliserad respons på en kris för tidigt.
Det säger Edward Deverell, forskare vid Försvarshögskolan, som studerat hur olika organisationer anpassar sig till utmaningar i kris.

Kärlek och korv mot stenkastning

Vad ska man behandla hat med, om inte kärlek.
Kravallerna i Husby nådde vapenvila. En hjälp var omtanke och grillade korvar.