Grundvattentäkt upptäcktes sent vid brandsläckning

En natt i mars 2015 larmades Upplands Väsbys och Sollentunas styrkor ut på ett larm om brand i byggnad.

Sandö bygger övningsområde för ras och skred

Högbergets ras- och skredområde utanför Kramfors står snart färdigt för att ta emot övningar.

- Landsbygden rycker ut

ÖSTERÅKER

På landsbygden är folk vana att klara sig själva, eller att hjälpa varandra.
Nu organiseras självhjälp i första hjälpen – civil insatsperson (Cip).

Bostadsbränder minskade 30 %

På sex år har antalet bostadsbränder minskat med nästan 30 procent, antalet döda i bränder ligger långt under siffrorna för landet.

Här har antal döda halverats

960 000 hembesök, över 800 000 brandvarnare har installerats.
Samtidigt har döda och skadade i bränder minskat med 50 respektive 82 procent.

Hembesök ger färre bränder

Hembesök har för Räddningstjänsten Syd varit en framgång för att minska antalet bränder.

Kartläggning för färre bränder

Hos vem brinner det och varför? Och vilka egna åtgärder gjorde den drabbade?

Varför slutar tjejer?

Stövlarna fanns i två storlekar: 42 och 45. Emma Trobeck har storlek 37, och undrade om hon istället kunde få ta sina gympaskor till rekryteringstestets bana.
Det fick hon inte. Alla skulle ju behandlas lika.

Fip - resurs och viktig roll

Hur är det att tjänstgöra som en Fip-resurs?
Efter att ha gått igenom tolv olycksutredningar med koppling till Fip (första insatsperson) i någon form, noteras att det finns områden som bör beaktas mer framöver.

Många bränder i hoverboards

MSB har den senaste tiden fått in flera rapporter om bränder i så kallade hoverboards (eldrivna balansbrädor). I nuläget är minst tolv incidenter de senaste två månaderna kända.

Aktiviteter mot Sverige pågår i dag

Sverige är inte mitt i ett informationskrig, men beredskapen måste vara hög.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen