Grundvattentäkt upptäcktes sent vid brandsläckning

En natt i mars 2015 larmades Upplands Väsbys och Sollentunas styrkor ut på ett larm om brand i byggnad.

Individen en resurs vid samhällskris

Alla har ett eget ansvar för att kunna hantera en samhällskris. Men det offentliga måste bli bättre på att skapa de rätta förutsättningarna för individen. Inte minst vad gäller information om hot, risker och beredskap. Få kommuner ger invånarna den här kunskapen i dag.

- Den nya försvarsresan

Halmstad · Under slutet av 1900-talet avfolkades länsstyrelsernas försvarsenheter. Nu har höjd beredskap och stöd till Försvarsmakten i rask takt blivit prioriterade uppgifter. Återtagande, kallar Joakim Rosenqvist det.
– En jättestor uppgift och utmaning. Men vi tar oss an den med tillförsikt.

Bostadsbränder minskade 30 %

På sex år har antalet bostadsbränder minskat med nästan 30 procent, antalet döda i bränder ligger långt under siffrorna för landet.

Här har antal döda halverats

960 000 hembesök, över 800 000 brandvarnare har installerats.
Samtidigt har döda och skadade i bränder minskat med 50 respektive 82 procent.

Hembesök ger färre bränder

Hembesök har för Räddningstjänsten Syd varit en framgång för att minska antalet bränder.

Kartläggning för färre bränder

Hos vem brinner det och varför? Och vilka egna åtgärder gjorde den drabbade?

Avveckla inte resurser för civilt försvar

Vänta inte på att kommun­överenskommelsen omförhandlas, börja arbeta med civilt försvar nu. Och avveckla inte ledningscentraler eller civilförsvarsmateriel utan särskild dialog med MSB.

Sandö bygger övningsområde för ras och skred

Högbergets ras- och skredområde utanför Kramfors står snart färdigt för att ta emot övningar.

Landsbygden rycker ut

ÖSTERÅKER

På landsbygden är folk vana att klara sig själva, eller att hjälpa varandra.
Nu organiseras självhjälp i första hjälpen – civil insatsperson (Cip).

Varför slutar tjejer?

Stövlarna fanns i två storlekar: 42 och 45. Emma Trobeck har storlek 37, och undrade om hon istället kunde få ta sina gympaskor till rekryteringstestets bana.
Det fick hon inte. Alla skulle ju behandlas lika.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen