En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2014-08-02

Värmland startar Tryggt och säkert län

Värmland har startat samverkansprojektet Tryggt och säkert län. Målet är att utveckla en modell för systematiskt faktabaserat säkerhetsarbete.

Fråga inte: Hur mår du?

Lämna olycksoffren ifred den första tiden och hoppa över debriefingen. Neuropsykologen Christina Fichler avlivade en rad myter om krisbearbetning vid sin föreläsning på Brand.

Läs mer

Insatsbeslut kostar samhället miljoner

— Hur mycket pengar lägger kommunerna på att förebygga och förhindra självmord jämfört med vad det satsas på rökdykning. Hur många utvecklar Jönköpingsmodellen mot suicid?

Läs mer

MSB vill se ökade 2:4-satsningar

I nya inriktningen för krisberedskapsanslaget vill MSB se ökad långsiktighet, bättre samordning och dialog mellan länsstyrelser och kommuner.

Läs mer

Ingen välfärd utan hederliga byråkrater

Demokrati betyder nästan ingenting. Avgörande för välfärden och mänsklig lycka är en fungerande statsförvaltning.

Läs mer

Hemtjänst som räddningstjänst

Räddningstjänsten ska bli navet för att samhället och invånarna mår bra. Hemtjänsten har flyttat in på räddningsstationen. Nya tider råder.

Läs mer

Störningsrisker vid effektivisering

Fungerar verksamheten även vid störningar?
MSB har tillsammans med landstinget i Västra Götaland drivit projektet ”Kontinuitetshantering i praktiken” för att utveckla metodstöd.

Läs mer

Dynamisk resurs larmar närmaste enhet

Under 2015 hoppas SOS Alarm att systemet med dynamisk resurshantering är igång över hela landet.

Läs mer

Kommunal kritiskt till förändringshysteri

Kommunals medlemmar inom Räddningstjänsten Väst har varit kritiska till förändringarna av utryckningsorganisationen.

Läs mer

Centraliserad krisledning kan fungera bra

– Forskningen har kanske avskrivit centraliserad respons på en kris för tidigt.
Det säger Edward Deverell, forskare vid Försvarshögskolan, som studerat hur olika organisationer anpassar sig till utmaningar i kris.

Läs mer

Kärlek och korv mot stenkastning

Vad ska man behandla hat med, om inte kärlek.
Kravallerna i Husby nådde vapenvila. En hjälp var omtanke och grillade korvar.

MSB vill se satsning på operativt arbete

MSBs generaldirektör Helena Lindberg förordar prioritering av operativt arbete.

Frivilliga larmas på insatser

Civila insatspersoner (cip) har blivit ett nytt begrepp i Hilleshögs brandvärn.
– De kan ge hjärt- lungräddning eller vägleda räddningsfordon. Vi täcker vårt område bättre nu, säger Niclas Renlund i brandvärnet.

Stadsvandring i byggnadsteknik

– Det är A och O för räddningstjänsten att ha kunskap i byggnadsteknik. Det är lika viktigt som att kunna tolka ett brandförlopp, säger Marcus Forsvall, Umeå brandförsvar.

Helhetsgrepp på CBRN

En intensiv övningsvår inom EU-projektet Practice rundades av med slutövning på Sandö i början av maj.