Joakim Gustafsson, Emelie Eklöf, Linda Ljung och Lars-Arne Andersson berättade om sina erfarenheter från projektet. Foto: PER LARSSON

Satsningen lämnade ingen oberörd

En stor satsning som väckte mycket känslor bland de anställda. Projektet i Lund lämnade ingen oberörd.

MSB kallar till möte efter dödsolyckor

Med anledning av dödsolyckorna där brandmän omkommit under räddningsarbete kallar MSB nu till ett möte.

- Brandman räddade livet på man

På sin lediga dag såg Johan Alm, 41, styrkeledare på brandstationen i Järfälla, svart rök välla ut ur en lägenhet på andra våningen.

Bostadsbränder minskade 30 %

På sex år har antalet bostadsbränder minskat med nästan 30 procent, antalet döda i bränder ligger långt under siffrorna för landet.

Här har antal döda halverats

960 000 hembesök, över 800 000 brandvarnare har installerats.
Samtidigt har döda och skadade i bränder minskat med 50 respektive 82 procent.

Hembesök ger färre bränder

Hembesök har för Räddningstjänsten Syd varit en framgång för att minska antalet bränder.

Kartläggning för färre bränder

Hos vem brinner det och varför? Och vilka egna åtgärder gjorde den drabbade?

Myndigheter samverkar i Örebros nya larmcentral

En gemensam larm- och ledningscentral ska byggas i Örebro.
– Vi tror operativ samverkan blir bättre och effektivare, säger Jörgen Berggren, Polismyndigheten.

Enkät om förväntningar vid katastrofer

Vilka förväntningar har allmänheten på infrastrukturen under och efter katastrofer? Det frågas i en enkät.

"Det krävs en total attitydförändring"

Arbetsgivarna bedriver ett uselt rekryteringsarbete och personalproblemen blir allt större. På mer än 70 procent av landets brandstationer råder personalbrist. Riksdag och regering bör skyndsamt sända signaler om att deltidsorganisationen är viktig.

Stärkt krisberedskap hos Migrationsverket

Migrationsverket kommer att ingå bland utpekade myndigheter med ett särskilt ansvar för krisberedskapen.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen