Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng
Det började som ett tvåårigt projekt och fick gott betyg i MSBs utvärdering. Med systematiskt arbete har antalet anlagda bränder reducerats kraftigt. Per Ringqvist, tidigare brandmästare och numera polis, anser att alla dödsbränder ska kriminalutredas. Statistiken säger att sju procent av dem är anlagda med uppsåt, det tycker han räcker som skäl. Foto: PER LARSSON

Kraftigt minskade anlagda bränder efter satsning

 I Gästrikland har antalet anlagda bränder mer än halverats. Och det är ingen slump.
I högsta grad bidragande var när brandmästare Per Ringqvist även blev polis.

Riskavstånd bedöms för kemikaliehantering

Ett långsiktigt, säkert avstånd till storskalig kemikaliehantering.
Det är huvudingrediens i en vägledning på området som MSB och Boverket tog fram 2015 och som nu uppdateras.

Psykologiskt försvar

Valet 2018 i fokus för MSB

Det svenska riksdagsvalet 2018 kommer att ligga i fokus för MSBs arbete med påverkanskampanjer.
Bakgrunden är inte minst försöken att påverka det amerikanska presidentvalet. Inledande möten har redan hållits med Valmyndigheten.

Sverigebilden stabil

Svenska institutet har skrivit en överenskommelse med MSB för att få stöd i arbetet med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan i Sverige och i utlandet.

"Måste vara oberoende och rättssäkra"

– Den var mycket bra, tänkvärd. Det är viktigt att vi är mentalt inställda på att vi kan bli utsatta för antagonistiska påtryckningar. Det sker saker i vår omvärld som gör att vi behöver vara alerta när det gäller de här frågorna.

Allmänheten ska förberedas om kriget kommer

MSB har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta tips på vad varje privatperson kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd beredskap.

Vägledning för bra brandskydd redan vid byggnation

MSB och Boverket tar fram en vägledning för brandskydd i byggprocessen och webbutbildning i brandskydd.

Vad är viktigt att rädda när kulturbyggnad brinner?

Vilka inventarier är viktigast att rädda?
En väsentlig fråga vid brand; inte minst när kulturvärden hotas.

Vanligt med trakasserier mot anställda i myndigheter

Det är inte ovanligt att myndighetspersoner utsätts för trakasserier.
I en undersökning ligger andelen som utsatts för någon form av vad som kallas otillåten påverkan på 30-50 procent i de flesta tillfrågade myndigheter.

Vem styr bakom portarna?

Räddningschefer anser inte att de klarar hela uppdraget och politiker intresserar sig mest för utryckningar.
Det beskrivs i en studie som Ulrika Jansson, Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, gjort.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen