En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2015-03-01

Skadad när slang till släckare lossnade

Under en externutbildning skedde en olycka med kolsyresläckare vid Södertörn. En person fick skador i huvudet och den explosionsartade smällen drabbade hörseln hos två deltagare.

Läs mer

Vill se hur alarmering inordnas i myndighet

Riksdagen har uppmanat regeringen att tillsätta en utredning om alarmeringstjänsten för att se hur tjänsten kan organiseras i en sammanhållen myndighet.

Läs mer

Färre skador med energigaser

Antalet personskador vid hantering av energigaser sjunker.

Läs mer

Extremväder tema på Nordred

Skogsbrand i Västmanland och skyfall i Danmark.
Extremt väder har blivit allt vanligare och ställer nya krav på nordisk räddningstjänst.

Läs mer

Stoppdatum för annonser ändrat

Nästa nummer kommer ut 10 mars, det innebär att sista datum för annonsbokning ändrats.

Läs mer

Ersättningen klar för oljeutsläppet på Tjörn

Frågan om ersättning för miljöräddningsarbetet och saneringen i samband med oljeutsläppet som nådde Tjörn 2011 har nått sin lösning. Svenska och danska staten ersätts med 105 miljoner kronor.

Läs mer

Svårsläckt brand i plåtklätt sticketak

En brand startade i ett större uthus (tidigare ladugård) beläget bara fyra meter från ett 1½-plans bostadshus.

Läs mer

Kriskommunicerade via privata Facebook

Under skogsbranden befann sig Norbergs kommun i akut krisläge i sju dygn. Ett tag rådde social oro och för att hantera situationen beslöt kommunalrådet att kriskommunicera direkt med medborgarna från sitt facebook-konto.

Läs mer

Frisk luft sögs in - räddade liv

En person skadades svårt men överlevde trots att han hittades medvetslös på golvet i ett brandrum som hotade att bli övertänt.

Läs mer

Så fördelas nästa krisberedskapsanslag

MSB har fattat preliminärt beslut om fördelning av krisberedskapsanslaget. 436 miljoner kronor är därmed öronmärkta bidrag under de närmaste fyra åren.

Förstod inte hur stor branden var

Bristande lägesbild – räddningsledningen förstod inte hur stor branden var – och brister i samordningen av de resurser som fanns bidrog till att skogsbranden i Västmanland blev den största i modern tid.

Helikopterbranschen vill diskutera rutiner

Bygga upp ett samarbete innan det börjar brinna. Det är helikopterbranschens råd till räddningstjänsten.

Vad lärde vi av Tsunamin?

På annandag jul är det tio år sedan tsunamin dödade 543 svenskar i Sydostasien.
Vad lärde vi oss?

MSB försvårar rekryteringen

MIN ÅSIKT I septembernumret av 24/7 framgår det att MSB under 2015 tar hem Rib-utbildningar till Revinge av ekonomiska skäl och som en beläggningsregulator.