En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2014-11-28

Olycksundersökningar studerade

De flesta förslag på förbättringar som räddningstjänster lyfter fram i olycksundersökningar riktar sig på något sätt till den egna organisationen.

Läs mer

Unga mer rädda för epidemi än krig

Smittsamma sjukdomar skrämmer landets 18-åringar mer än risken för krig.
Det visar MSBs årliga undersökning i åldersgruppen.

Läs mer

Podcast om hur du klarar en kris

Hur är den egna krisberedskapen, hur agerar vi i en kris? DinSäkerhet.se producerar podcaster i ämnet krisberedskap.

Läs mer

Förebyggande arbete med i MSBs EU-kurser

MSB genomför en EU-kurs för tekniska experter. Nu har kursen öppnats för experter inom förebyggande och förberedande områden.

Läs mer

"Vi behöver bli bättre på skogsbrand"

Tre månader efter den stora skogsbranden samlades återigen räddningstjänstfolk från hela landet i Ramnäs - nu för en uppföljning.

"– Ganska mycket vi behöver bli bättre på. Så här stora skogsbränder händer var tionde år, det är ingen som får erfarenhet, säger Bengt Nilsson, räddningschef i Boden.

Läs mer

Vägledning vid risk om hot och våld

Rött, gult eller grönt.
Det är en tydlig kategorisering som räddningstjänsten i Höganäs använder för att bedöma risken att utsättas för hot och våld.

Läs mer

- Kalla Fakta gav för enkla förklaringar

Frivilliga insatser var oerhört värdefulla, en insats utan gnäll, bra att räddningstjänsten granskas, behov av helikopter för att överblicka branden.

Läs mer

Kommuner brister i tillsyn av sotningen

Det finns ingen tillsyn av sotningsverksamheten. Om vi inte ska få samma debatt som inom äldrevården måste kommunerna skaffa sig kontroll. Det anser Christer Hjert, vd för konsultföretaget Kommunakuten.

Läs mer

Två värmefläktar - två bränder på industri

Branden upptäcktes via Securitas övervakningslarm. Larmet utlöste när en rörelsedetektor reagerade.

Läs mer

Uddholm berättar om skogsbranden

Skogsbranden i Västmanland  får en väsentlig del av programmet när årets samverkansseminarium anordnas på Revinge 3-4 december.

ERCC på plats dygnet runt

BRYSSEL· EUs beredskap har fått resurser att agera snabbt. Numera finns bemanning dygnet runt. Ambitionen är vara att medlemsländernas nav för internationella insatser och bistånd.

Vill se svenska satsningar på övningar

BRYSSEL
Sverige är bra på att öva metodiskt, men prioriterar inte internationellt övningssamarbete förrän vi måste.

Sverige dåligt söka bidrag till krisberedskap

BRYSSEL
EU har årligen 65 miljoner kronor i potten till förebyggande och förberedande åtgärder för att höja krisberedskapen.

Revinges och Sandös framtid ses över

MSB ser över utbildningsverksamheten. Översynen ska bland annat titta på effekter av förändringar på MSBs verksamhetsställen i Revinge och Sandö.