Privatpersoner som tar bilder på olycksplatser uppmärksammas allt mer som ett problem. Det har också hänt att personer prioriterat fotograferande i stället för att hjälpa till. Foto: Anna Hållams

Fotograferades när hon låg blödande

Åskådare som fotograferar och filmar med mobiltelefonen på olycksplatser har blivit ett allt mer uppmärksammat problem.
Men trots mångas frustration över företeelsen är beteendet svårt att komma åt, både för räddningspersonal och lagstiftare.

Kunskap behövs – inte regler

– Vi har en ganska bra bild av vad aktörerna i svensk krisberedskap tycker är bra och dåligt och vad som behöver förändras. Nu gäller för oss att omsätta det i ett antal praktiska åtgärdsförslag som ska lämnas till regeringen 29 januari, säger Jan Wisén, MSB.

"Utbildning blivit lite eftersatt"

Mer utbildning. Mer kunskap.
Det var budskapet från Johan Keijser om hur kvalitén på släckinsatser blir bättre.

Drönare är bra - men tänk till före

Drönare är ett redskap för bättre ledning – men det kräver att man tänkt till hur man ska använda den.

"Det kommer att hända igen"

– Förbered er för det kommer att hända igen.
Det är rådet från Björn Arnesen, utryckningsledare när bomben briserade utanför regeringskvarteret i Oslo 22 juli 2011.

Skadade ska inte debriefas

Inom krisstöd har det hänt mycket de senaste 10-15 åren som vänt upp och ned på vedertagna principer.

Att förebygga utan att överbeskydda

Idag undanröjs alla risker i barns miljöer för att hindra att de gör sig illa.
– Det blir ett problem när vi hindrar barnen från att leka de utmanande, lite riskfyllda lekarna. Jag tror det finns ett behov av mer kunskap för att hitta utmanande lekar utan att de är farliga.

SRTC i konkurs

SRTC, Swedish Rescue Training Centre, i Skövde har lämnat in konkursansökan.

Kidnappare låser ut dig från datorn

De låser eller krypterar din dator eller mobil och kräver lösensumma. Det kallas ransomware – digital gisslantagning.

eHälsa för bättre utveckling

Alla har ett eget ansvar för sin hälsa. Med eHälsomyndigheten ska vi också lättare kunna överblicka och följa upp vår hälsoutveckling.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen