En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2015-08-01

Hur mycket skyddar tvätt av skyddskläder?

MBSs studier kring cancerframkallande ämnen i brandrök fortsätter.

350 ton till Malawi - sista broinsatsen

350 ton skeppas till Malawi.
– Det blir den sista broinsatsen, säger Björn Johansson, MSB.

Läs mer

Intentioner i lagen utvecklas långsamt

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har generellt inte haft någon påverkan på antalet olyckor. Intentionerna i lagen upplevs i vissa delar ha infriats, men utvecklingen går långsamt.

Läs mer

Sandra Danielsson börjar på MSB

Enheten för räddningstjänst på MSB har anställt tre brandingenjörer.

Läs mer

MSB gav stöd men det bör utvecklas

MSBs stöd bidrog till en effektiv insats vid skogsbranden. Men det kunde på flera områden ha skett snabbare och myndigheten bör bli bättre på att bemöta människor i pressade situationer.

Läs mer

"Revidera LSO"

Revidera lagstiftningen, bygg upp en nationell ledningsresurs, lägg ner räddningstjänsten – och MSB, se till att det blir verkstad nu.

Läs mer

SMHI allt viktigare för samhällets beredskap

Vädret berör och intresserar oss alla. Prognoserna påverkar ofta våra beslut. Inte minst gäller det samhällets beredskap.
Tjugofyra7 besökte SMHIs prognos- och varningstjänst, en viktig instans vid beredskapsplanering.

Läs mer

Levde inte upp till nationella målen

I början av mars lämnade regeringens utredare av skogsbranden i Västmanland Aud Sjökvist sin rapport. Hon är inte nådig i sin kritik som drabbar alla inblandade.

Läs mer

Svår återuppbyggnad i Nepal

I april drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som dödade fler än 8 000 människor. Sverige skickade en hjälpstyrka som bidrog med viktig kompetens för att stötta FN och koordinera det internationella hjälparbetet.

Läs mer

Uppsökande arbete ger effekt på bränder

MSBs arbete med den nationella strategin för att stärka brandskyddet samlas under varumärket Aktiv mot brand.

Läs mer

Utlarmning närmaste resurs växer

Systemet med utlarmning av närmaste räddningsresurs växer.
Hela län använder nu det som kallas dynamisk resurshantering.

DinSäkerhet gör nytta genom andra

DinSäkerhet.se dressar om.
Det handlar inte bara om nytt fodral, webbsajten anpassas också för att fungera fullt ut i mobila enheter.

SOS Alarm klarar inte tiden

SOS Alarm ska i genomsnitt svara inom åtta sekunder.
Första halvåret förra året var snittiden 15,3 sekunder.

260 har rest för att kriga i Syrien

Rekordmånga har rest från Sverige för att slåss för IS, Islamiska staten. 40 av dem har dött.

60-tal områden där kriminella tar över

I vissa områden sjunker brottslighet, trygghet ökar. I andra områden är det precis tvärtom.
En bild av Sverige i dag.