En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2015-05-26

Brandskydd kunde stoppat många dödsbränder

Flamskydd och någon form av automatiskt släcksystem hade kunnat förhindra många dödsbränder.

Det visar en analys av dödsbränder från 2013.

Läs mer

Brandfarliga och explosiva varor ses över

MSB gör en större översyn av regler för brandfarliga och explosiva varor. Inom ett par ska det finnas nya föreskrifter.

Läs mer

Nytt om regelverk för bensinstationer

En ny bensinstationshandbok har publicerats av MSB.
Anledningen är bland annat nya föreskrifter och ny terminologi.

Läs mer

Radhusägare kan föreläggas åtgärda brandskyddet

För att förhindra att hela längor brinner ner kan radhusägare föreläggas att åtgärda ett bristfälligt brandskydd. Det anser länsstyrelsen, Förvaltningsrätten och nu Kammarrätten.

Läs mer

Räddningstjänsten fick rätt mot Attendo

Räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning för att brandskyddskraven ska uppfyllas. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte kommer att pröva Attendos överklagan.

Läs mer

Dricksvatten prioriteras - släckvatten hotas?

Rent vatten är en viktig fråga för landets kommuner.
Det har hamnat i konflikt med vattenförsörjning vid bränder.

Läs mer

Krav på vattenkvalité hot mot sprinkler?

Sprinklersystem riskerar att skrotas när kommunerna fokuserar på dricksvattnets kvalité.
Den uppfattningen har Gösta Holmstedt, Sprinklerfrämjandet.

Läs mer

En eller två skolor? Översyn presenterad

Två skolor kostar mer och kan minska närheten till utbildning.
En skola minskar möjlighet att utöka volymen och det finns risk att tappa kompetens. Det sparar sannolikt pengar, men osäkerhet finns kring sanering av förorenad mark.

Läs mer

Beredskap satt på prov i Norrbotten

En olycka med farligt utsläpp satte beredskapen på prov i Norrbotten.

­– Det såg bra ut, men det finns alltid smådetaljer att förbättra. Och det är genom att öva vi gör det, säger övningsledaren Daniel Edström.

Läs mer

Räddningstjänst och kriminologer övar

Räddningstjänst, socionomer och kriminologer övar samverkan. Övningen riktar sig till studenter vid MSB Revinge och Malmö högskola.

Farliga partiklar förbi skyddskläder

Hudexponeringen av brandpartiklar och PAH-ämnen är betydande för lärare och elever inom MSBs övningsverksamhet.
En studie visar att olika små partiklar, en del av dem cancerogena, letar sig förbi larm- och underställ.

”Sluta använd skum”

Skumanvändning vid brandsläckning ökar. Risken är överhängande att skummen innehåller perfluorerade ämnen. Räddningstjänsten bör sluta använda skum tills man säkerställt att man inte orsakar miljöskada skriver Morgan Palmquist, miljörestvärdeledare.

Information effektivt som maktmedel

När information används som maktmedel riktar den sig oftast till medborgarna. "Då gäller att den enskilde medborgaren har förmågan att själv kunna avgöra vad är sann, missvisande eller falsk information" säger MSBs påverkansanalytiker Fredrik Konnander.

Besök hos Tryggheten

2009 började inflyttningen i Trygghetens hus. Tjugofyra7 berättade då om en bred satsning på praktisk samverkan i vardag och kris. Nu har snart sex år gått. Hur blev det?