Vid de båda vajerräcksolyckorna har en lastbil dragit med sig vajrar som hamnat i ett farligt spänn. Det som är lätt att förbise är att vajern utgör en risk i flera riktningar, att det finns både ett primärt och ett sekundärt riskområde. Bilden är från en olycka i Robertsfors. Foto: Räddningstjänsten

Den svarta våren - tre brandmän döda

Efter dödsolyckorna: Något måste göras åt brandmännens arbetsmiljö vid trafikolycksplatser. Det är myndigheter, räddningstjänst och fackliga organisationer eniga om.

Hårdare straff för bilbränder

Hårdare straff, snabbare domar, fler poliser.
Det lanserar regeringen för att få bukt med bilbränderna.

- Fler SMO-utbildade behövs - outbildade deltidare minskar

Räddningstjänsternas behov av SMO-utbildad personal ökar och andelen outbildade deltidsbrandmän uppges ha minskat.
Det är några siffror i en sammanställning som MSB gjort.

Bostadsbränder minskade 30 %

På sex år har antalet bostadsbränder minskat med nästan 30 procent, antalet döda i bränder ligger långt under siffrorna för landet.

Här har antal döda halverats

960 000 hembesök, över 800 000 brandvarnare har installerats.
Samtidigt har döda och skadade i bränder minskat med 50 respektive 82 procent.

Hembesök ger färre bränder

Hembesök har för Räddningstjänsten Syd varit en framgång för att minska antalet bränder.

Kartläggning för färre bränder

Hos vem brinner det och varför? Och vilka egna åtgärder gjorde den drabbade?

Trollhättan hanterade skolattacken på ett bra sätt

Trollhättans stad hade en beredskap och agerade på ett bra sätt när skolan Kronan attackerades av en svärdsbeväpnad man. Den bedömningen gör MSB som på kommunens uppdrag utvärderat händelsen.

Inför larmprioritet - minska onödiga blåljuskörningar

Olycksutredarna Joel Péclard och Kent Sjöberg beskriver utförligt i sin utredningsrapport om såväl brandbilen från Smedjebacken, olycksplatsen som vägen och det sammanhang som olyckan inträffade under.

Utryckning kunde avbrutits innan dödsolyckan

Det är fyra år sedan olyckan med en brandbil från Smedjebacken inträffade där två brandmän omkom.

Vilken förmåga har din räddningstjänst?

Hur effektiv är räddningstjänsten i din kommun i förhållande till andra jämförbara kommuner? Har personalen – inte minst befälen – rätt kompetens och förmåga för de risker som finns?

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen