En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Lyckad insats mot radhusbrand Erfarenheter

Problemet bränder i radhus har det skrivits om många gånger i Tjugofyra7.
Det handlar ofta om bristfällig brandsektionering som gör det svårt att förhindra att branden sprids mellan radhuslägenheterna.
Men det kan, trots byggnadsbrister,  också gå bra. Som i det här fallet vid en radhusbrand i Hagfors kommun i oktober förra året. 
Valet av taktik och metod lyckades stoppa branden i ett tidigt skede.

Läs mer

Taktiken lärdes på kurs i Revinge Erfarenheter

Räddningsledaren vid branden i Hagfors använde under insatsen en taktik och metod som denne lärde sig tillämpa under kursen, Räddningsledning-B i Revinge.

Läs mer

Olycksundersökning gav ombyggnad Erfarenheter

I en olycksundersökning av Räddningstjänsten Storgöteborg efter en radhusbrand i augusti 2014 beskrivs effekterna av en tidigare olycksundersökning som utfördes 2010.

Läs mer

Fler bränder vid eldning med etanol Erfarenheter

Kaminer och dekorationslampor som eldas med bioetanol fortsätter orsaka bränder och brandtillbud.
I ett fall totalskadades en lägenhet.

Läs mer

Brandfordon för ofta i olyckor Erfarenheter

Att säkert ta sig till en olycksplats, är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats.
Men alltför ofta sker olyckor med räddningsfordon inblandade. En granskning visar 28 olyckor de senaste fem åren. Sannolikt är det fler.

Läs mer

Avfuktare orsakar bränder Erfarenheter

Under de senaste åren har ett antal bränder inträffat där avfuktare är den troliga brandorsaken.

Läs mer

När Chicago brann Erfarenheter

”Världens starkaste och mest välorganiserade brandförsvar!”

Det var så befäl och manskap vid räddningstjänsten i Chicago såg på sin organisation. Men en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Och det fanns svagheter.

Läs mer