En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Lyckad insats mot radhusbrand Erfarenheter

Problemet bränder i radhus har det skrivits om många gånger i Tjugofyra7.
Det handlar ofta om bristfällig brandsektionering som gör det svårt att förhindra att branden sprids mellan radhuslägenheterna.
Men det kan, trots byggnadsbrister,  också gå bra. Som i det här fallet vid en radhusbrand i Hagfors kommun i oktober förra året. 
Valet av taktik och metod lyckades stoppa branden i ett tidigt skede.

Läs mer

Taktiken lärdes på kurs i Revinge Erfarenheter

Räddningsledaren vid branden i Hagfors använde under insatsen en taktik och metod som denne lärde sig tillämpa under kursen, Räddningsledning-B i Revinge.

Läs mer

Olycksundersökning gav ombyggnad Erfarenheter

I en olycksundersökning av Räddningstjänsten Storgöteborg efter en radhusbrand i augusti 2014 beskrivs effekterna av en tidigare olycksundersökning som utfördes 2010.

Läs mer

Fler bränder vid eldning med etanol Erfarenheter

Kaminer och dekorationslampor som eldas med bioetanol fortsätter orsaka bränder och brandtillbud.
I ett fall totalskadades en lägenhet.

Läs mer

Brandfordon för ofta i olyckor Erfarenheter

Att säkert ta sig till en olycksplats, är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats.
Men alltför ofta sker olyckor med räddningsfordon inblandade. En granskning visar 28 olyckor de senaste fem åren. Sannolikt är det fler.

Läs mer

Avfuktare orsakar bränder Erfarenheter

Under de senaste åren har ett antal bränder inträffat där avfuktare är den troliga brandorsaken.

Läs mer

Svårsläckt brand i plåtklätt sticketak Erfarenheter

En brand startade i ett större uthus (tidigare ladugård) beläget bara fyra meter från ett 1½-plans bostadshus.

Läs mer