En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Brandfordon för ofta i olyckor Erfarenheter

Att säkert ta sig till en olycksplats, är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats.
Men alltför ofta sker olyckor med räddningsfordon inblandade. En granskning visar 28 olyckor de senaste fem åren. Sannolikt är det fler.

Läs mer

Avfuktare orsakar bränder Erfarenheter

Under de senaste åren har ett antal bränder inträffat där avfuktare är den troliga brandorsaken.

Läs mer

Svårsläckt brand i plåtklätt sticketak Erfarenheter

En brand startade i ett större uthus (tidigare ladugård) beläget bara fyra meter från ett 1½-plans bostadshus.

Läs mer

Frisk luft sögs in - räddade liv Erfarenheter

En person skadades svårt men överlevde trots att han hittades medvetslös på golvet i ett brandrum som hotade att bli övertänt.

Läs mer

Branden flög 150 meter Erfarenheter

En lördagsförmiddag i mars larmades enheter ur Nerikes Brandkår till en brand i den så kallade Arrendebostaden vid Vintrosa kyrka.
Redan vid framkomsten var branden omfattande och man bedömde att byggnaden inte skulle gå att rädda.

Läs mer

Ännu en svår radhusbrand Erfarenheter

Det är tyvärr alltför vanligt med omfattande bränder i radhuslängor.
En brand i något av husen sprider sig snabbt och flera familjer blir bostadslösa.

Läs mer

När Chicago brann Erfarenheter

”Världens starkaste och mest välorganiserade brandförsvar!”

Det var så befäl och manskap vid räddningstjänsten i Chicago såg på sin organisation. Men en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Och det fanns svagheter.

Läs mer