En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Tjugofyra7

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSB:s officiella linje.

 

Prenumeration/adressändring

Vill du ha en prenumeration på den tryckta tidningen (den är gratis), eller göra en adressändring, använd någon av kontaktuppgifterna här under.

 

Kontakt

 
E-post
redaktionen@tjugofyra7.se
 
Adress
Tjugofyra7, L 255
651 81 Karlstad

 

Redaktionen 

Gunno Ivansson

Gunno Ivansson
 Journalist
 010-240 51 06
 gunno.ivansson@msb.se 
 

Per Larsson

 Per Larsson
 Journalist
 010-240 51 02

per.larsson@msb.se