Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Risk projektbidrag finansierar ordinarie verksamhet

Krisberedskapsanslaget kan finansiera projekt för att stärka samhällets beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser.
Riksrevisionen anser dock att det  finns en stor risk för att projektbidrag går till ordinarie verksamhet som ska finansieras av myndigheternas budgetar.

Publicerad: 2021-04-07

– Det finns tecken på att många myndigheter huvudsakligen finansierar sitt krisberedskapsarbete med hjälp av projektbidrag. Så är inte systemet tänkt att fungera. Om regeringen vill fortsätta att använda tillfälliga projektbidrag bör den överväga att göra förändringar, säger Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision, på myndighetens webbsida.

Riksrevisionen har granskat krisberedskapsanslaget (anslag 2:4) används. Det är runt en halv miljard kronor som staten fördelar varje år till myndighetsprojekt.

Myndigheterna själva uppger att projektbidragen är viktiga och möjliggör insatser som annars inte skulle ha blivit av. Men Riksrevisionen ser negativa sidoeffekter med att finansiera myndigheternas beredskapsarbete med tillfälliga projektbidrag.

Revisionen pekar bland annat på att:

  • långsiktig planering försvåras när en stor del av beredskapsarbetet finansieras med projektbidrag
  • vissa myndigheter har blivit helt beroende av projektbidragen för att utveckla krisberedskapen
  • myndigheterna saknar egna medel för att tillvarata resultaten av projekten, vilket riskerar att leda till att avsedda effekter uteblir.

Riksrevisionen konstaterar också att det finns en förtroendeproblematik i att MSB har ansvar att fördela bidraget till de ansökande myndigheterna, samtidigt som MSB också finansierar delar av sin egen verksamhet med pengar från samma anslag.

Om krisberedskapsanslaget fortsatt ska användas för tillfälliga särskilda satsningar för att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret rekommenderar Riksrevisionen regeringen bland annat att:

  • säkerställa att anslaget inte blir den huvudsakliga finansieringskällan
  • ta ställning till om länsstyrelsernas stadigvarande verksamhet ska finansieras med projektbidrag från anslag
  • ta ställning till om MSB även fortsättningsvis ska fördela projektmedel från anslaget till den egna verksamheten.

 

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen