Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Naturskador för 3,5 miljarder

Under sex år, 2015-2020, inträffade drygt 80 000 naturskador som orsakade skador för över 3,5 miljarder kronor.
Mest omfattande var skadorna i storstadsregionerna.

Publicerad: 2021-12-09

Under de sex åren uppstod de flesta skadorna på grund av storm, 55 500 skador. 18 400 skador orsakades av vatten/översvämningar.

Resterande 6 100 skador orsakades av övriga naturskador som ras, skred och erosion men även hagel och snötryck.

I Skåne, Västra Götalands och Stockholms län är skadebeloppen högst, områden med hög koncentration av boende och annan bebyggelse.

Kommuner med högst skadebelopp är Norrtälje, Helsingborg och Uppsala.

Det är Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation som presenterat statistiken.

I samband med regeringsuppdraget ”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning” frågade MSB och SGI (Statens geotekniska institut) om Svensk Försäkrings möjlighet att förfina statistiken vad gäller de olika typerna av naturskador.

Svensk Försäkring ser ett ökat behov av att följa konsekvenserna och utvecklingen.

– Vi står inför omfattande konsekvenser av klimatförändringar framöver. För att bättre kunna planera inför klimatanpassningsåtgärder är det viktigt att följa utvecklingen av inträffade skador på nationell och lokal nivå. Vår ambition är att kunna redovisa antalet klimatrelaterade skador och dess kostnader nedbrutet på kommunnivå, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

statistik naturskador

Tio utpekade riskområden

Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från Statens geotekniska institut (SGI) och MSB.

De identifierade riskområdena för ras, skred, erosion och översvämning är:

  • Västkusten–Göta älvdalen
  • Mälardalen–Stockholm
  • Skåne–Hallandskusten
  • Mellersta Norrlandskusten
  • Norra Vänerområdet
  • Blekinge–Kalmarkusten
  • Södra Vätternområdet
  • Östergötland–Sörmland
  • Mellersta Dalälven
  • Jämtlandsfjällen
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen