Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Räddningstjänsten behöver förändra arbetssätten

I framtiden väntar nya typer av olyckor och risker som vi inte anar den fulla vidden av i dag.
Räddningstjänsten behöver utveckla förmågan att möta de sårbarheter som samhällets anpassning till ett förändrat klimat innebär. Det betonade MSB:s generaldirektör Dan Eliasson i samband med konferensen Klimatanpassning — här och nu.

Publicerad: 2020-12-17
Nya former av drivmedel och ny teknik innebär risker och sårbarheter. Bilden är från ett test att släcka brinnande elbilar i Sandö. Foto: Lotta Vylund

Fler extrema vädertyper, fler översvämningar, varmare klimat, torka och höjd
havsnivå är några effekter av klimatförändringarna. Dessutom måste samhället hantera konsekvenserna av att det ställs om för att bli mer miljövänligt – det kommer nya former av drivmedel och ny teknik som innebär risker och sårbarheter som behöver identifieras tidigt.

Dan Eliasson lyfte fram tre punkter som han tror gör skillnad i arbetet med klimatanpassningen. Den första handlar om att jobba med medvetenhet och sätta problem på kartan.
– Ju tidigare i planeringsarbetet som frågorna lyfts, desto smartare samhällsplanering får vi. Bygg rätt från början är ledordet här.

Andra punkten gällde att vi måste hjälpas åt att ta arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser på allvar. Dan Eliasson belyste vikten av att ta in klimatperspektivet i analyserna och i andra viktiga styrdokument i kommuner och regioner, som översiktsplaner, beredskapsplaner och kontinuitetshantering.
– En generell lärdom av arbetet med coronapandemin är att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver bli vassare på många håll, sa han.

Det tredje han ville skicka med är att kommunal räddningstjänst behöver utveckla förmågan och beredskapen för de nya utmaningar som klimatanpassningen kommer att kräva. Ta in kunskap från nya håll, ta nya kontakter med andra inom kommunen eller i andra kommuner, samverka med länsstyrelse och använd beslutsunderlag och vägledningar som bland annat nationella myndigheter tar fram.

Dan Eliasson underströk att utvecklingen går fort och att det kommer behövas ny teknik och nya strategier för att hantera räddningsinsatser, till exempel kopplat till explosiva brandförlopp där el- eller gasdrivna fordon är inblandade.
– En förändrad riskbild kräver utveckling och förmåga att utnyttja att det finns ett innovationsfönster i den gröna omställningen. Hur kan vi samarbeta med försäkringsbolag, biltillverkare och innovatörer i den här frågan? Vi måste bredda perspektivet och våga ta nya grepp.

Konferensen arrangerades i början av oktober av MSB, Räddningstjänsten Västra Götaland och Räddningstjänsten Medelpad.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen