Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Syr ihop säkerhetsfrågor med kontinuitetshantering

Några kommuner i Värmland har valt att använda kontinuitetshantering som metod både inom krisberedskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
– Vi genar lite i kurvorna men får med alla perspektiven, säger Ida Andersson, säkerhetssamordnare i Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner.

Västerås ska klara försörjning         i tre månader

Sedan 2015 planerar Västerås stad för att kunna stå på egna ben vid höjd beredskap.

"Vi är på väg mot svårare tider"

Vi är på väg mot mycket svårare tider.
Därför krävs snabbare anpassningsförmåga och större motståndskraft.

Hotbilden mot samhällsviktig verksamhet ökar

Hotbilden mot samhällsviktig verksamhet har förvärrats de senaste tre åren, visar en undersökning.

Brandman var Sveriges      sjukaste covidpatient

Brandmannen Kent Östling var ett dygn från döden och har kallats Sveriges sjukaste covidpatient.

Personliga röster om pandemin

I antologin Hundra röster om corona låter författaren Malin Edgren Karlstadsborna berätta sina personliga upplevelser av hur det är att vara människa under pandemin.

Stöd till flyktingsituationen i Sudan

På grund av oroligheterna i etiopiska delstaten Tigray har många människor flytt över gränsen till Sudan.

Projekt ska stärka katastrofutsatt region

Sydostasien är ett av världens mest katastrofutsatta områden.
I ett fyraårigt projekt ska MSB stötta regionen så de får bättre förutsättningar att rädda liv.

Enkla rutiner att hantera                   – nyckeln för kontinuitet

Verksamhetsanpassat och enkelt.
Viktiga ord när Region Östergötland tar ytterligare steg för att öka kontinuitetshanteringen.

Delade meningar om ny myndighet

15 remissvar ifrågasätter eller motsätter sig inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar.
43 av de svarande är däremot positiva, medan 20 inte tar ställning eller är tveksamma.
Det kan utläsas ur remissvaren.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen