Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Krislåda blev konst på Liljevalchs vårsalong

Innehållet för en krislåda mitt i utställningen på Liljevalchs vårsalong i Stockholm?

Spänning på brandstationen

Sugen på en spänningsroman där huvudscenen är en brandstation?

Fria utbildningar om informationssäkerhet

Två interaktiva webbutbildningar inom informationssäkerhet erbjuds gratis av MSB under året.

Stöd för att hantera covid-19

Ett planeringsstöd med koppling till pågående samhällskris ger hjälp i hur man kan tänka kring bortfall av personal, varor och tjänster. 

Kamprads satsar miljoner på räddningstjänst på landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 4,6 miljoner kronor till ett projekt som ska undersöka hur en mer hållbar räddningstjänst kan organiseras på landsbygden.

Cybersäkerhetscenter startar hos MSB

Det nationella cybersäkerhetscentret startar tillfälligt sin verksamhet i MSBs lokaler i Solna.

Nyutgivet

22 dokument kring kontinuitetshantering, samt en rad utvärderingar, vägledningar, broschyrer med mera som har publicerats av MSB

380 miljoner till beredskap för kriser och krig

380 miljoner kronor satsas under året för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig.

Utrustning köps in för frivilliga organisationer

MSB köper in skyddskläder, kängor och navigations- och kommunikationsutrustning till de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar.

130 miljoner i bidrag för att förebygga naturolyckor

Totalt delade MSB ut nästan 130 miljoner kronor i statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor under 2019.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen