Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

”Inte nog förberedda”

Corona-pandemin har visat att Sveriges krisledningsförmåga måste utvecklas.
En myndighet med lite mer ”muskler” att agera krisledande hade kunnat göra hanteringen effektivare.

Räddningstjänsten kan göras ansvarig för sanering

Både Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och miljöbalken kan aktualiseras vid en släckinsats. Det klargör MSB i en rätts-PM efter domstolsutslag i Hamre-fallet.

Största bränderna i glesbygd

Där det är mycket folk är det också mycket bränder.
Men de stora bränderna sker i glesbygd. Skogsbränderna 2014 och 2018 var stora men historiskt sett små.

"Sverige blir en hub för att bekämpa skogsbränder"

Svensk och europeisk skogsbrandsberedskap förstärks med två vattenskopande flygplan.

Forskning i krisens spår

Coronakrisen sätter avtryck i forskningen.
MSB är på väg att starta flera kortare projekt om krisen orsakad av viruset.

Nu får Jill Jingbrant förverkliga det hon tror på

Mindre hierarki, mer inflytande från personalen och sunt förnuft.
Efter en karriär inom polisen fick Jill Jingbrant möjlighet att förverkliga det hon tror på — hos räddningstjänsten.

Lagrådsremiss för en mer likvärdig räddningstjänst

Starkare statlig styrning av både förebyggande och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten. Kommunerna ska kunna upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. MSB tar över tillsynen att kommunerna följer LSO.

MSB kritiskt till ny myndighet

En ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas 1 januari 2022. MSB är starkt kritisk till utredningsförslaget.
— Det enda man gör är att man tar en bit av MSB och gör om det till en ny myndighet med några få andra inslag. Men vad är det institutionella mervärdet av det? säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Bättre hjälp i svår terräng

Olyckor eller sjukdomsfall i svårtillgänglig miljö innebär ofta en stor utmaning för de aktörer som ska göra en insats. Än mer komplicerat blir det när ingen riktigt vet vem som är ansvarig för sjukvården.
Nu har rollerna förtydligats i ett unikt projekt.
— Det har redan lett till stora vinster, säger Cecilia Wegnelius, projektledare från Sjöfartsverket.

RRB vill se statligt stöd till omklädningsrum

— Problemet är inte att rekrytera tjejer till räddningstjänsten. Problemet är att behålla dem. Många små stationer i Sverige har helt undermåliga omklädningsrum. Det borde finnas statliga pengar att söka för att bygga om, säger Tommy Lindgren, styrelseledamot i RRB.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen