Detta stora intresse är något som vi bör förvalta väl. Men, vilken bild förmedlar dokusåporna av räddningstjänsten? Vilken bild tycker vi att det är viktigt att förmedla?


Programmen lyfter fram larm och akuta situationer. Sirener, eldslågor och adrenalinpåslag gör sig ju bra i tv. TV-seriernas ensidiga betonande av det operativa arbetet bidrar inte till att utveckla räddningstjänsten i den riktning jag önskar. De dramatiska bilderna cementerar bilden av brandmännen som machohjältar, precis som de många brandmannakalendrarna med muskelpumpade brandmän gör.


Inslagen i programmen handlar om mindre än fem procent av räddningstjänsternas dagliga arbete. Den största delen av tiden ägnas idag åt övning, förebyggande verksamhet och materielunderhåll. Det förebyggande arbetet på arbetsplatser och skolor sparar inte bara mänskligt lidande utan också stora ekonomiska summor åt samhället.


Arbetet med att ställa om från reaktiva organisationer som endast rycker ut när något har hänt, till proaktiva organisationer som förebygger olyckor har pågått i många år. Det är ett arbete som måste fortsätta. Vi har länge verkat för ökad jämställdhet och mångfald och vill att många fler kvinnor ska söka sig till räddningstjänsten. Ytterst få kvinnor lär känna sig kallade om de får intrycket att de enda som platsar är superstarka män.


Räddningstjänsten idag och i framtiden behöver framförallt personer med god analytisk förmåga. Det behövs personer som kan samarbeta, som drivs mindre av en längtan efter spänning och mer av en vilja att förhindra olyckor. Det behövs kvinnor och män från olika bakgrund och med varierande erfarenheter. Kvinnor och män som kan tillföra de skilda kompetenser som behövs för en effektiv räddningstjänst.


Jag har under senare tid fått bekräftat att allt fler räddningstjänster tackar nej till att medverka i dessa program, då programmen anses förmedla en ensidig bild som motverkar den önskade utvecklingen inom räddningstjänsten. Min uppfattning är att så länge programmen enbart är inriktade på larm och akutsituationer, gör de helt rätt som tackar nej. Jag vill se räddningstjänsten som en verksamhet där män och kvinnor med olika bakgrund arbetar tillsammans för att släcka bränder, och ett arbete där den huvudsakliga uppgiften framförallt är att förhindra olyckor.