Med okunskap om vilka lagar som styr vad Försvarsmakten (Hemvärnet) får lov att stödja det civila samhället med, skapade man ett glapp mellan polisen och den civila krishanteringen.
Svenska Polisförbundet vill ha en dansk motsvarighet till ett polishemvärn. Polishemvärnets soldater ska kunna bistå polisens krishantering med bland annat trafikreglering d.v.s. alla ska följa en hemvärnssoldats tecken och direktiv. Polisen vill också att de ska bevaka under en polismans ledning. På så sätt menar Svenska Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen att vi alla ska kunna se skillnad på en polis med myndighetsutövning och en hemvärnssoldat. Problemet är att polisen som myndighet inte får lov att delegera sin myndighetsutövning till någon annan i sammanhanget.


Rikspolisstyrelsen, Svenska polisförbundet och regeringen vill att vi ska se detta som något naturligt och väldigt många gör det, utan att vara på det klara med vilka konsekvenser detta kan leda till. Eller också kommer en myndighet att lyckas med konststycket att tvinga fram en ändring i regeringsformen så att militär även ska kunna använda våld i andra sammanhang utöver en väpnad konflikt mot främmande stats aggression.


Detta stoppar alla tankar på att låta Hemvärnet bistå med all form av stöd till polisen som särskilda beredskapspolisen var utbildade för och också hade rätt lagstöd för. Därav detta vakuum i Sveriges förmåga att möta kriser på ett bra och tryggt sätt.


Polisen, som idag kämpar med sin trovärdighet, ska utöver den dagliga verksamheten också ansvara för att bistå oss vid kriser. Alla vet att polisen, de som arbetar i yttre tjänst, inte har uthållighet eller resurser för att ta hand om en kris och samtidigt ge resten av samhället det skydd de enligt lag är skyldiga att ge.
Istället för att utgå från polisen i yttre tjänst, och deras situation vid kriser, valde man att fokusera på sin image och på så sätt fortsätta rida på myten om sin unika ställning i samhället. Idag ser vi vad man har åstadkommit med den myten.


Vad som kanske är okänt är att Svenska polisförbundet även har påverkat det norska politiet med samma idé om en professionell polis och att Norges motsvarighet till beredskapspolisens framtid är osäker. Detta skapade bland annat förvirring inom den norska polisen under attentatet i Oslo 2011 och man satte in militär, i strid med den norska lagstiftningen.
Därför behövs det en form av beredskapspolis i Sverige med polisiära befogenheter och det trots vad Rikspolisstyrelsen, Svenska polisförbundet eller regeringen tycker.


Mikael Sörensen
Ordförande i beredskapspolisföreningen