De senaste åren har de operativa styrkorna fortsatt att minskas ner på många håll. Kommunerna erkänner öppet att det görs av besparingsskäl. Det är väldigt sällan som man kan redovisa en minskad riskbild.


Länsstyrelserna har blivit tuffare i sin bedömning och allt oftare anser man att kommunens förmåga att hantera bränder och olyckor ska hållas intakt. Kommunerna behöver inte rätta sig efter tillsynsmyndigheternas åsikter utan kan i princip riskfritt genomföra beslut som strider mot gällande lagstiftning. Detta sker hela tiden inför öppen ridå och innebär att operativ räddningstjänst hela tiden får allt svårare att klara sitt uppdrag.


Svensk räddningstjänst har problem. Vi har svårt att rekrytera och behålla personal på deltidssidan. Det här beror på en rad faktorer. Vi behöver en politisk vilja att förändra läget för att lyckas. Deltidbrandmän är en väldigt billig lösning på beredskapen som passar på många orter i landet.


För att kunna locka nya brandmän måste vi dock bli bättre på flexibla beredskapsscheman på stationerna. Vi behöver hjälp med att förändra A-kasseregler och vi behöver se en rejäl löneutveckling i yrket.


Allt stavas i slutändan ekonomi. Kommunernas ekonomi ser olika ut och det sätter intensionen om likvärdighet i lagen om skydd mot olyckor ur spel.


Ekonomin gör att räddningstjänster går underbemannade trots att det finns folk att tillgå. Därmed når man inte upp till det som står i handlingsprogrammen.


Styrkeledare används som chaufförer på grund av brist på C-kortsbehörigheter. Pengar till personlig utrustning, bland annat larmställ som är säkra, saknas på många håll. Jag går inte ens in på hur arbetsmiljön på många brandstationer ser ut.


Vad vill vi med svensk räddningstjänst? Dagens utveckling leder, om den tillåts fortsätta, mot ett sammanbrott. Detta utan att överdriva. Jag vill att vi tar ansvar för situationen och gör något åt den.


Vad kan och bör vi göra? Staten måste ta sitt ansvar. Kommuner som har höga kostnader för sin räddningstjänst måste få en möjlighet att söka riktade pengar för att kunna förfoga över en förmåga att hantera händelser även i framtiden.


Låt säga att man har rätt att ansöka om bidrag om kostnaden överstiger 1500 kronor per invånare/år. Räddningstjänst är något alla förväntar sig fungerar. Den gör inte det per automatik.