SVAR till Bo ”Fisse” Karlssons insändare ”Slagkraftiga styrkor minskar skadorna” i förra numret av Tjugofyra7.


Alla deltidsstationer har en FIP-bil (Första insatsperson) som körs av en styrkeledare som åker direkt från jobbet eller hemmet till olycksplatsen. Detta är standard i hela Jönköpings län, utom möjligen vid något räddningsvärn, vad jag förstår. Kårerna inom Höglandets Räddningstjänstförbund (Nässjö + Vetlanda) har varit bland de snabbaste i Sverige fram till olycksplatsen tack vare att man har FIS-bilarna. Det innebär att man ofta är på skadeplatsen inom 3 – 4 minuter om olyckan sker i någon av de fem tätorterna och man kan då bedöma läget och kalla på förstärkningar utöver de styrkor som redan är på väg och man kan göra en första insats med handbrandsläckare, hjärtstartare, HLR, och annan första hjälpen-insats.


Min tankegång är att det skulle finnas fler ”småstyrkor” typ värn med en FIP-bil där man har en personal i beredskap, eller frivilligt, som kan få hjälp med en mindre släckbil, typ skärsläckarbil/IVPA-bil, inom relativt kort tid. Men också att huvudstationen kanske har en bil av samma typ som kan vara på plats några minuter före släckbilen för en första insats. Jag tycker inte det är acceptabelt att det finns kommuner i södra och mellersta Sverige där insatstiden överstiger 20 minuter. På den tidsrymden är ett hus övertänt och en person som är allvarligt akut sjuk redan avliden.


Jag har en egen teori om att man skulle utbilda resurspersoner i kommunerna i HLR och enklare brandskyddskunskap, särskilt på orter som inte har räddningsstyrka. De utrustas med en hjärtstartare, första hjälpen-kit och brandsläckare och via sms-larm ger sig iväg till olycksplatsen om man är tillgänglig. Alltså en vidareutveckling av tanken som nu testas på någon ort där man larmar HLR-kunniga med sms till ett hjärtstopp.


Men jag tror också att du, Fisse, har en poäng i att det behövs större resurser snabbt vid en större händelse. Jag vet ju att vid larm till vissa objekt, typ pelletsfabriker, kemiska industrier, tågolyckor osv så skickas alltid en större styrka. Det borde nog ske oftare, medan det vid brand i papperskorg inte skulle behöva skickas fem man med en släckbil, som då gör att stationen är tom på personal om ett nytt larm skulle komma.


Jag ser också en fara i att man på huvudstationen i Nässjö har krympt deltidsstyrkan till två man och detta har skett på många andra huvudstationer runt om i landet. Särskilt på orter med större risker är det viktigt att ha en större deltidsstyrka. Om man i alla fall hade något system med en större frivilligstyrka utan att betala stora beredskapskostnader tror jag att man skulle kunna ha en större styrka på plats i tätorten inom tio minuter. Jag vet att det kanske är lättare sagt än gjort i dagens samhälle där gemene man väntar sig hjälp genast, men inte själva vill bidra med något själv för man har inte tid/lust/kunskap/vill inte engagera sig i andras problem.


Vad sägs om idén att göra som polisen har börjat med: skaffa volontärer som med en enklare utbildning skulle kunna vara en resurs med enkla arbetsuppgifter vid större skogsbränder, större bränder i byggnader, större olyckor eller eftersläcknings- och bevakningsarbete, alltså en återgång till ett slags civilförsvar? Förr hade vi försvaret och hemvärnet att tillgå, men de är också begränsade resurser idag. Ha en morot i form av utbildningspeng till godkänd utbildning av volontärerna och att de är försäkrade genom räddningstjänsten när de är ute på uppdrag. Kanske också tillgång till äldre larmställ som kan lämnas på tvätt efter uppdrag.


Det ska bli intressant att se vilka kommentarer som min insändare får.