Ur den erfarenheten vill jag föra fram några förslag som jag tror kan underlätta rekrytering, göra det enklare att vara deltidsbrandman samt göra yrket attraktivare och mer synligt i samhället.


Jag tror att det egentligen inte är svårt att rekrytera intresserade personer. Se på heltiden, köerna är långa för att bli heltidsbrandman. Yrket har ett gott renommé hos allmänheten och kunskaperna om en brandmans uppgifter är goda. Heltiden syns och hörs i media dagligen. Deltidskåren kämpar däremot i motvind. Få i allmänheten har en korrekt bild av hur deltidskåren fungerar, vilka uppgifter den har och hur man kan gå med. Många vet heller inte att det finns en deltidskår. Problemet ligger helt klart i dålig marknadsföring, men också i att systemet inte är anpassat för de som vill hjälpa till.

 
Först och främst behövs reklam för att presentera deltiden och visa vilka givande arbetsuppgifter vi har. MSB:s kommande rekryteringsfilm är därför väldigt välkommen. Men det finns fler sätt att nå ut. Med 290 kommuner, SKL och MSB borde det inte vara några större problem att finansiera en effektiv kommunikationsplan. Att söka folk genom några rader på kommunens webbplats fungerar bevisligen inte. Större medvetenhet om yrket skulle också skapas i samhället om deltidspersonal, precis som i USA, fick tillåtelse att påkalla fri väg vid inryckning när det gäller livräddning. Eller kan man tolka de senaste domarna att blåljus utan siren redan är tillåtet?


Joursystemet är ett av de största hindren, både vid nyrekrytering och för oss som arbetat ett tag. Har man t.ex. arbete eller bostad på annan ort, barn som ska hämtas på dagis, endast en bil i familjen, skjutsningar till barnens ridlektioner eller innebandyträningar etc. så går livet inte ihop med tjänstgöring i fasta jourperioder. Många av de som ändå väljer att bli deltidsbrandmän kommer snart få pussla och byta jourtider till förbannelse och risken är stor att de tröttnar och ger upp.


Räddningstjänsterna behöver flexiblare joursystem där jourschemat läggs efter när de anställda har möjlighet att bidra. Då kan man rekrytera över en mycket större bas än idag. För att åstadkomma detta fullt ut tror jag att man behöver använda ett lättarbetat dataprogram som kan sköta pusslandet så att det alltid finns full bemanning och rätt kompetens. Dagens program verkar inte nå ända fram, men att utveckla eller göra anpassningar för deltidskårens förutsättningar bör inte vara ett allt för stort företag. I förlängningen borde också finnas möjligheter att koppla direkt till lönesystem samt skapa en gemensam arbetspool för hela Sverige så att brandmän lättare kan arbeta i flera kårer beroende på var man vistas.


Jag anser också att man bättre måste vårda själva hanteringen av ”varumärket”. Införandet av begreppet RIB (Räddningsman i Beredskap) var inte helt lyckat i rekryteringshänseende. Även om begreppet deltidsbrandman inte beskriver yrket på ett helt korrekt sätt, så är det i alla fall bättre än RIB. Jag är utbildad brandman, jag kör brandbil och utför samma arbete på skadeplats som heltidsbrandmän, men när någon frågar om jag är brandman så ska jag istället kalla mig ”RIB-are”. Begreppet RIB befäster en skillnad mellan hel och deltid som inte borde finnas och det gör det inte heller lättare att skapa intresse från allmänheten för deltidsyrket. Vilket barn vill bli RIB-are som vuxen? Behåll begreppet brandman, en titel vi är stolta över och kan förklara för vanligt folk.


Lönen är något för arbetsgivarna att verkligen fundera över. Cirka 3 500 kr före skatt per vecka i jourersättning är inget man kan locka folk med. En dubblering av lönen vore rimlig och kommunerna skulle också kunna se över om det inte går att ordna andra förmåner. Låg lön ger låg status. Visa att ni ser oss som värdefulla.
Utbildningsnivåerna är en annan förbättringspunkt. Efter grundutbildningen får varje kommun själv ordna kårens kompetensutveckling, med varierande resultat. Vissa moment kan gå helt förbi och ny kunskap kanske aldrig sprids. MSB skulle här kunna stötta med utbildningspaket anpassade till deltidens övningstillfällen, så att modern teori och praktik om vanliga moment inom räddningstjänst kommer alla till del. Då får vi en mycket hög lägstanivå.

 
Varför inte mer använda deltiden som en olycksförebyggande resurs i samhället? Det är fastslaget att varje satsad peng på förebyggande åtgärder ger mångdubbelt tillbaka genom lägre kostnader för olyckor och produktionsbortfall.


Något som jag också efterlyser är möjligheten för deltidare att genom en kortare kurs kunna utbildas till heltidare. Det är få med arbete, villalån och familj som kan gå två år på SMO-utbildningen, inte ens på distans. Om deltiden kan bli en språngbräda till heltiden skulle fler unga först söka sig till deltidskårerna. Skulle man till och med kräva viss deltidserfarenhet för att få anställning som heltidare, så skulle nog luckorna fyllas snabbt ute i många kommuner.

 
Det här var bara några förslag hur deltiden kan stöttas, utvecklas och synliggöras för att stå stark i framtiden. Jag ser fram emot den kommande debatten.


Christian Söder
Deltidsbrandman och handläggare på MSB