Bilen som den skadade sitter i kanske inte ens har varit inblandad i olyckan. Till exempel det kan regna ute eller vara kallt och blåsigt, och någon vänlig själ som stannat för att hjälpa till tycker att ”de kan sitta i min bil tills hjälpen kommer”.

 

 Om jag då, som vet vad som kan hända, informerar den skadade eller personen som äger/körde bilen, vad som kan hända med bilen om personen sitter kvar när ambulans anländer, det vill säga att de klipper sönder den. Om, personen då reser sig (utan min hjälp) och lämnar bilen, vad kan hända sedan? Visst, en skada skulle kunna förvärras, men risken är väldigt liten.

 

Kan jag som privatperson bli åtalad för att jag informerat personen om vad som kan hända med bilen om han sitter kvar?

 

Kan jag som räddningstjänstpersonal ”straffas” för mitt agerande; ej följt räddningstjänstens rutiner? Jag kan tänka mej att personen kan anmäla mej för vållande till skada om skadan förvärrats av mitt agerande.

 

 Men. Kan sjukvårdspersonal (ambulanspersonal) anmäla mej? Jag tycker nämligen att det inte allt för sällan är ett överdrivet beslut av sjukvårdsledaren. Jag kan förstå att sjukvårdsledaren vill ha ryggen fri om den skadade drabbas av komplikationer efteråt.

 

Och vem ersätter fordonet om det bara är halvförsäkrat? Vem betalar självrisken om bilen är helförsäkrad? Finns det bevisat att någon blivit mer skadad av själva förflyttningen ur ett fordon? Förr fanns inte möjligheten att klippa och då togs de skadade ut på annat, säkert sätt.

 

Thomas