Lagen säger att kravet på den enskilde har ökat men att den kommunala räddningstjänstens ansvar inte minskat. Försämring av förmågan hos räddningstjänsten får inte ske enbart på ekonomiska grunder. Den måste bygga på en förändrad riskbild, t ex minskad fordonstrafik eller sprinklade äldreboenden och skolor.

 

Tyvärr haltar den goda intensionen. Lagen kringgås och förloraren är förmågan hos den operativa delen av svensk räddningstjänst. Kraven på den kommunala räddningstjänsten har ökat kraftigt och det är bra. En modern räddningstjänst ska idag ha en väl fungerande förebyggande verksamhet och dessutom en olycksutredande del kopplad till utbildning. Allt för att kunna förbättra verksamheten och slippa upprepa gamla misstag.

 

De nya arbetsuppgifterna och ökade krav på arbetsmiljö mm ska dock allt som oftast hanteras med en oförändrad eller minskad budget. Det gör att den operativa delen ständigt får sämre förutsättningar. Jag kan köpa detta om investeringarna i förebyggande åtgärder redan lett till minskade risker och färre räddningsinsatser.

 

Verkligheten för räddningstjänsten i mitt område är ständigt minskade utryckningsstyrkor och investeringar i billigare fordon framtagna för helt andra uppgifter än vad som väntar i glesbygd.
De självstyrande kommunerna genomför här försämringar utan att riskbilder förändrats och igår presenterade Härjedalen ett massivt försämringsförslag för sin operativa förmåga. I samma handlingsprogram beskriver man att riskerna kommer att öka på många orter betydligt fram till 2020.


Jag kontaktade under hösten 2011 MSB och dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors för att varna för det som nu sker. Tyvärr blev reaktionen liten och försämringarna tycks få fortsätta stick i stäv med gällande lagstiftning. Under 2012 vill jag se en rad åtgärder med målsättning att bevara en god förmåga att genomföra räddningsinsatser.


-- Jag vill se en tuffare bedömning av försämringsförslag från kommunerna.

-- Ansvariga för Basbilsprogrammet måste tydligare redogöra tänkta användningsområden för respektive fordon.

-- Problemen att rekrytera deltidsbrandmän måste tas på största allvar. Här behövs centrala beslut som lägre arbetsgivaravgifter till företag som har brandmän anställda och funderingar kring kombitjänster i kommunerna.

 

Författaren är Brandmännens riksförbunds avdelningsordförande i Jämtlands räddningsförbund