Det är väl så att alla brandskyddsorganisationer såsom, MSB, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolag med flera vet att den största brandrisken i bostäder är spis och spisfläkt.

 

Man vet också att det bästa skyddet mot elbränder och elolyckor är jordfelsbrytare. Då bordet det vara naturligt att man inriktar sig på att ta fram lösningar på den/de största risken i bostäder.

 

För något år sedan fick jag som prov en "intelligent brandvarnare" av Länsförsäkringar av fabrikatet Kiedde. Den har jag monterat mitt i kökstaket och anslutit till ett oförväxlingsbart, jordat eluttag. Vid brandrök eller starkt matlagningsos aktiveras varnaren och slår ifrån en separat jordfelsbrytare som bryter elen till spis, spisfläkt, diskmaskin, mikro och vägguttag i köket.

 

För att förhindra oönskade frånslag har jag gjort att den lätt kan demonteras. Tyvärr har denna fantastiska apparat "försvunnit" från marknaden på grund av någon EU-regel!
Varför?

 

Författaren har tidigare arbetat som auktoriserad besiktningsingenjör åt Elektriska nämnden och utrett mängder av elbränder.