Det sker ungefär 25 år efter att Trafiksäkerhetsverket kom ut med sin nollvision. Vad skiljer då dessa visioner åt? Jo trafiksäkerheten får kosta pengar.

 

Inledningsvis försökte man, precis som MSB nu gör, att förändra folks attityder genom informationskampanjer och liknande åtgärder. Man insåg snabbt att detta inte gav önskad effekt. Då började man i stället att fokusera på att lindra verkningarna av trafikolyckor. Och antalet omkomna i trafiken har inte varit så lågt som nu sedan i början av 1900-talet.

 

Brandskyddet har inte samma positiva utveckling. Tack vare bättre statistik har vi kunnat konstatera att minst 90procent av dem som omkommer eller skadas av brand gör det i sina bostäder, inte i skolorna. Trots det har det fortsatt att dö ungefär 120 personer i bränder varje år.

 

Vad kan vi göra då?

 

Det finns utrustningar som till relativt låg kostnad skulle kunna rädda liv vid bostadsbränder men det saknas finansiering. Tillför pengar för brandskyddsutrustning till bostadsanpassningsprogrammet. Det borde vara lika naturligt att få ett anpassat brandskydd som att handikappanpassa en bostad.

 

Den vanliga köksspisen är en vanlig orsak till bränder, om vi jämför med bilindustrin skulle det inte få säljas en enda spis i Sverige om den inte var utrustad med en spisvakt som automatiskt stänger av den om brandfara hotar.

 

Det finns brandvarnare som man ansluter till bostadens fasta elsystem och som har batteribackup vid strömavbrott men Boverket är inte moget att föreskriva om sådana, det räcker alltså fortfarande med den vanliga batteridrivna brandvarnaren som vi vet bara fungerar i 40 procent av bostäderna.

 

Det finns flyttbara sprinkleranordningar som på ett enkelt sätt kan installeras i en mindre bostad för en kostnad av mindre än 40 000 kronor.

 

En boendesprinkleranläggning kostar i installationsskedet nästan lika mycket som en golvbeläggning med plastmatta. Det anses vara för dyrt. I Scottsdale i Arizona har man lång erfarenhet av boendesprinkler. Ingen människa har omkommit i en bostad som hade sprinkler. I Wales och i USA är det sedan årsskiftet föreskrivit i lag att alla nya bostäder ska ha sprinkler. När drar den svenska strutsen upp huvudet ur sanden?

 

På samma sätt som staten tillfört och tillför pengar för en ökad trafiksäkerhet måste det tillföras pengar för aktiva brandskyddsåtgärder till de av våra medmänniskor som lever med en förhöjd risk för att omkomma eller bli skadade vid bränder i sina bostäder. Vi vet idag vilka dessa kategorier är men det saknas medel. Hjälp oss!

 

Anders Brodell

Brandingenjör Värends räddningstjänst