Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Staten måste ta ansvar för kommunal räddningstjänst

Lagen om skydd mot olyckor är både diffus och tydlig. Samtidigt som likvärdigheten i förhållande till förutsättningar och riskbild är svår att ta på, är budskapet att försämringar enbart baserat på en vilja eller behov att spara pengar inte är i enlighet med lagen.

Satsa på småstyrkor och volontärer

Jag vill inte gå polemik med dig, ”Fisse” för du har sannolikt minst 50 gånger större erfarenhet än vad jag har, en enkel fritidspolitiker från en mindre stad (Nässjö) med betydligt mindre faror att ta hänsyn till. Men vi har ändå sex järnvägslinjer ut från Nässjö, tre riksvägar, lite godsterminaler och småindustrier i tätorten och fyra mindre tätorter med industrier som har deltidskårer med allt från en till fem man i beredskap.

Jämställdhet kan lösa rekryteringsproblemen

Jämtlands Räddningstjänstförbund omfattar snart sju av länets åtta kommuner och de  som valt att gå med i förbundet har haft en positiv utveckling, inte minst utrustnings- och utbildningsmässigt. Men på ett område har vi  misslyckats – nämligen det som handlar om jämställdhet och mångfald.

Ska Sverige bli sist i Europa med ambulanshelikopter?

Jag bor på en skärgårdsö. Om jag ror ut 100 meter från land och trillar ur ekan, så ställer Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet genast upp med helikopter och snabbgående båt.

Regeringen avväpnar tillsynen

Jag har under min relativt korta karriär inom ”räddningstjänstbranschen” haft möjligheten att jobba både statligt (SRV, MSB) och kommunalt. Således har jag under denna tid betraktat försvarsdepartementet lite snett underifrån. Ungefär som en hund som tittar upp mot sin husse… Det jag sett från denna vinkel imponerar inte.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen