Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

VMA utan meddelande - förvirring i två kommuner

När viktigt meddelande till allmänheten (VMA) skulle aktiveras lokalt i Ale kommun i samband med ett ammoniakutsläpp, aktiverades VMA med tyfoner (Hesa Fredrik) i två olika kommuner – utan efterföljande information i media.

Publicerad: 2019-12-15
VMA är viktigt, men här gick det fel. Och en komplex insats blev än mer stressig när förvirring kring hur VMA skulle hanteras uppstod. Foto: Thomas Henriksson

Förutom att själva händelsen var komplex och svår, uppstod förvirring bland människor.

Det skapade ett extra hårt tryck på två kommunkontor. Den icke drabbade kommunens telefonväxel överbelastades och hemsidan låg nere en period.

Det var en tidig morgon i juli 2018 som läckage av ammoniak skedde på Ale Arena i Ale kommun.

Larmet kom in till räddningstjänsten som ett automatiskt gaslarm, varpå brandstationerna i Kungälv och Surte larmades ut tillsammans med insatsledare.

Det blev upptakten till en intensiv och pressande förmiddag för ansvariga befäl.

Omgående noterades att gaslarmet var skarpt. De första åtgärderna blev att evakuera människor från byggnaden och det närmaste området, följt av ett försök att stoppa läckaget.

Försöket att stoppa läckaget via en nödbrytare misslyckades och närområdet spärrades av.

När räddningstjänsten beslutade att aktivera VMA via Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral (LC) och SOS, uppstod flera problem och missförstånd.

Då räddningstjänsten bedömde läget akut och den normala larmvägen inte fungerade, beslutades att utlösa VMA via brandstationen i Kungälv istället.

Detta fick till följd att tyfonerna "Hesa Fredrik" tjöt i de två kommunerna Kungälv och Ale utan efterföljande information.

Då information inte genast gavs via media, uppstod stor förvirring bland människor i de båda kommunerna, vilka i sin tur kontaktade respektive kommuns telefonväxel för information.

Inledningsvis var förvirringen stor även i de två kommunhusen som inte informerats om vad som hänt. Efter samtal mellan räddningstjänsten och kommunernas tib-funktioner klarlades dock vad som hänt och att VMA endast gällde för Ale kommun.

Ale kommun gick ut med information till medborgarna via sociala medier och hemsida.

Till följd av detta överbelastades Kungälvs kommuns telefonväxel samt att hemsidan låg nere under en period.

Räddningsledaren på skadeplatsen begärde ytterligare resursförstärkning från Räddningstjänsten Storgöteborg i form av kemresurser och ledningsstöd på plats, samt hjälp med information till media via LC i Göteborg.

Läckaget stoppades och klockan 13 blåstes faran över, även om insatsen fortsatte ytterligare ett tag.

I den olycksutredning som genomförts av Kristoffer Gottlieb vid Bohus Räddningstjänstförbund, kan man sammanfatta de övergripande erfarenheterna med orden sårbart och stressigt.

Olyckan är ett tydligt exempel på en komplex olycka som visar de problem och sårbarheter som räddningstjänsten snabbt kan ställas inför.

Under sommaren, då personalresurserna ofta är på minsta möjliga nivå, sätts organisationen under hård press. Förutom att själva olyckan var ovanlig och komplex, ökade problemen då viktiga funktioner som VMA inte fungerade som tänkt. Det genererade inledningsvis extra hårt tryck från allmänhet och media, vilket var utöver det tryck som normalt följer av ett aktiverat VMA.

I den olycksutredning som utförts finns flera intressanta och viktiga iakttagelser rörande bland annat VMA, vilka sannolikt är användbara i många andra kommuner runt om i Sverige.

 

Samarbete med Storgöteborg

Vid tidpunkten för olyckan hade Bohus Räddningstjänstförbund avtal om att larmas ut via Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral i stället för SOS.

Sedan oktober månad har samarbetet utvecklats inom ramen för Samverkan Göteborgsregionen och inkluderar idag även systemledning och insatsstöd från Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Mattias Sjöström

ERFARENHETER

Några av lärdomarna i olycksutredningen:

  1. Upprätta ett avtal med SOS Alarm om VMA samt klarlägg hur ett VMA kan selekteras geografiskt.
  2. Säkerställ att behörig personal har kompetens att utlösa och selektera VMA-larm.
  3. Upprätta ett utbildningspaket för komplexa händelser med farliga ämnen riktat till högre befäl.
  4. Säkerställ att utrustning för kemdykning är kompatibla mellan olika kommuner.
  5. Säkerställ att det förmedlas en likformig lägesbild från organisationen till media.
  6. Undersök hur räddningstjänsten ska bedriva stabsarbete när flera olika räddningstjänster är involverade.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen