Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Tuff utmaning i hård vind - anrik byggnad brann ned

Räddningstjänsten Storgöteborg ställdes inför en utmaning när de i mycket kraftig vind fick ta sig an en brand i en anrik idrottsanläggning uppförd i trä.
Lägg till strul med skärsläckarna och vattenförsörjning så är resultatet ännu mer lyckat.

Publicerad: 2020-09-26
Hård vind, krångel med skärsläckare och vattenförsörjningen försvårade förutsättningarna. Men räddningstjänsten lyckades rädda omgivande byggnader. En viktig del var en ”läckande” slang, placerad mellan idrottshallen och intilliggande byggnad. Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

Med byvindar på 20-25 sekundmeter hade räddningstjänsten under dagen och kvällen en hel del stormuppdrag och resurser ute för att hantera dem.

När larmet från idrottshallen först kom in som automatlarm skickades en station ut. Men snabbt kom det även in telefonsamtal om brand och flera resurser larmades ut.

När brandens omfattning blev tydlig åkte insatschefen, som befann sig i larmcentralen, ut till platsen och tog rollen som räddningsledare.

Slottskogshallen var uppförd i trä med välvt tak med ytskikt av tjärpapp och var en anläggning för friidrott. Branden var enligt polisens tekniska undersökning troligen anlagd och startade på utsidan av byggnaden.

Den brandutsatta byggnaden brann ned men övriga byggnader klarade sig. Man hann också rädda delar av material och saker som fanns i byggnaden, bland annat ett kansli.

Redan första styrkeledare på plats hade snabbt konstaterat att den stora idrottshallen var fylld av varma brandgaser och att byggnadens konstruktion var för brandpåverkad för att göra aktiva släckningsförsök. Han valde inriktningen att fördröja brandförloppet.

När insatschefen kom fram och tog rollen som räddningsledare valde han att fortsätta med inriktningen. MMI (mål med insatsen) sattes till att fördröja brandförloppet för att få tid att bygga upp en stark begränsningslinje och begränsa branden från spridning till intilliggande idrottsanläggningar och bostäder.

För att nå sitt MMI valde man att kyla brandgaserna i idrottshallen med hjälp av skärsläckare och dimspikar. Som mest var fyra skärsläckaraggregat igång samtidigt. Och temperaturen stabiliserades.

Vid ett tillfälle fick två av aggregaten problem när det blev för hög temperatur på oljan i hydrauliksystemet. När dessa enheter inte var igång ökade temperaturen i brandgaserna omgående. Man fick igång skärsläckarna igen och temperaturen stabiliserades.

Begränsningslinjen mot övriga byggnader bestod bland annat av en "läckande slang" som hämtats från brandbåten.

Detta bedömdes i utredningen vara en avgörande idé som användes med mycket stor framgång, avståndet mellan brandobjektet och intilliggande byggnad var bara tre meter.

Det var också problem med vattenförsörjningen från brandpost eftersom man plockade ut vatten från många brandposter på samma slinga och inte hade en övergripande bild av hur försörjningen skulle ske. Men det påverkade inte heller slutresultatet, justeringar gjordes när man upptäckte att uttaget skapade problem.

Att man redan tidigt i händelsen beslutade om ett uttryckligt MMI som kommunicerades tydligt, bidrog till framgången. Det var uppenbart för alla på brandplatsen vad som skulle åstadkommas och på vilket sätt.

Efter utredningens färdigställande har en teknisk undersökning genomförts av skärsläckarna och hydrauliken som visar att det var fel på termostatgivaren till kylfläktarna, de startade inte med följd att oljan överhettades.

ANNA ANDERSSON CARLIN

Erfarenheter

  1. Utredningen menar att tydligheten och kommunikationen som fanns på skadeplats kring mål med insatsen, taktik och metoder var avgörande för framgången. Viktigt att det sprids inom organisationen.
  2. Efter problemen med skärsläckarna relaterade till kylfläkten har fläktar bytts på vissa fordon, relä och givare på andra. På äldre bilar sattes givaren närmare fläkten för att få ner gångtiden och därmed hålla längre. Det bör tas fram en instruktion för hur personalen kan kontrollera fläktens funktion vid den normala funktionskontrollen som görs på respektive station.
  3. Säkerställa att organisationen har en övergripande plan för vattenförsörjning vid insats och att man utvecklar samarbetet med VA-jouren enligt tidigare inbjudan från dem. Den teoretiska kunskapen om vattenförsörjning inom förbundet bör också säkerställas och höjas.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen