Arkivet

Wis - för gemensam bild av läget

Wis (webbaserat informationssystem) används av nationella myndigheter inom krishantering, alla länsstyrelser, drygt 80 procent av kommunerna.

Det är enkelt utryckt en digital dagbok för att dela information inom och mellan organisationer. Wis kan på enkelt sätt ge alla inblandade samma bild av läget.

Användare skriver in i loggen hur en händelse utvecklats, vilka beslut som tagits, för att dokumentera läget och ge överblick.

 

Flera användare och från olika organisationer kan mata in information i samma händelse, men alla ansvarar för sin information. De som behöver vara informerade utan att delta i arbetet, exempelvis politiker, kan hänga med i händelseutvecklingen genom Wis och automatiskt få meddelande om uppdateringar via mejl.

 

Under oljeolyckan vid Tjörn användes Wis för kommunikation mellan räddningstjänst, andra förvaltningar, grannkommuner, Försvarsmakten, Kustbevakningen och MSB. Alla kunde samtidigt ta del av aktuell lägesbild, prognos för händelsen och resursbehov.

Systemet är utvecklat för att användas under en kris, olyckor och andra händelser i kommunen, men kan även användas som erfarenhetsbank i förebyggande arbete och som stöd vid övningar och utbildning.

 

Wis är inget arkiv, men avslutade anteckningar kan sparas för diarie eller erfarenheter. Vissa användare lägger upp larmlistor i Wis för att vara förberedda när krisen kommer.

 

Under 2012 kommer Wis version 2. Systemet blir mer visuellt och händelsebaserat. Både kartor och bilder kan skickas från Lupp och ge en kartbaserad lägesbild. Vid höga flöden kommer utpekade riskomåden kunna visas på karta. Wis blir mer lättöverskådligt och lättarbetat och konton ska kunna öppnas via SMS.

För ett robustare system undersöks möjligheterna att Wis inte bara ska nås via Internet utan också nås via det säkra SGSI-nätet (Swedish Government Secure Intranet), samt via länsstyrelsernas LstNET.

Fakta/Wis

  • Är: webbaserat nationellt krisinformationssystem.
  • Användare: 6 500 personer i 414 organisationer.
  • Kostnad: gratis. Väljs inloggning med säkerhetsdosa kostar det 500 kronor per dosa.
  • Används för: planering och information, krisledningsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser.