Arkivet

"Vi vill se fler förelägganden"

Skriv fler förelägganden och oroa er inte för att göra fel. Att lära sig skriva föreläggande är som att lära sig cykla, ibland vurpar man.

Torkel Schlegel fick många frågor efteråt.Räddningstjänstens tillsynsförättare tycks närmast sky förelägganden. Många tvekar inför att sätta skarp myndighetsutövning på pränt.

– Vi vill att man skriver mycket fler förelägganden. Förelägganden är inte elaka. Man ska försöka förmå den enskilde ta rättelse genom kommunikation, men det är inte alltid  glasklart för den enskilde vilka rättigheter han har eller vilka regler som gäller. Om man inte tydliggör det genom att skriva bra förelägganden blir det mindre rättssäkert för den enskilde, säger Torkel Schlegel, jurist och chef för MSBs rättsenhet.

Förelägganden ska vara enkla och välmotiverade, det står till och med i lagtexten att de ska vara lättbegripliga.

– Om man stoppar föreläggandet i näven på en kompis som inte arbetar med brandskyddsfrågor ska det vara så klart och tydligt att han eller hon förstår det. Vi vill ju uppnå bättre brandskydd och då måste våra beslut vara begripliga.

 

En sak som ofta glöms bort i föreläggandet är tillägget att förbudet gäller omedelbart, även om det överklagas.

– Ett väldigt viktigt verktyg, särskilt om det är stora risker. Beslutar man sig för ett nyttjandeförbud ska det alltid kombineras med att det gäller omedelbart även om det överklagas. Vad som händer annars är att föreläggandet inte vinner laga kraft om det överklagas och den förelagde behöver inte rätta sig förrän ärendet gått igenom hela domstolsprocessen.

Från publiken kom frågan om inte det kan få orimliga konsekvenser eftersom handläggningstiderna kan vara ett år och längre.

Men den förelagde kan alltid begära så kallad inhibition.

– Oavsett hur skarpt ni formulerar era krav har den förelagde alla möjligheter att få sin sak prövad och verkställigheten uppskjuten. Så ni behöver inte oroa er.

 

Ett annat viktigt verktyg som tillsynsförättarna ogärna tar till är vite.

– Vite är ett fantastiskt bra verktyg. Det är juridikens spikpistol – pang, pang, pang – snabbt och effektivt.

Förra året användes vite vid 43 förelägganden i hela landet,  en dubblering jämfört medför bara ett par år sedan.

– Om man jämför med miljöområdet till exempel, är det här häpnadsväckande låga siffror.

Torkel Schlegel underströk att vite är aldrig ett straff utan  hot om en framtida konsekvens om man inte gör rätt. Beloppet ska vara så stort att det avskräcker och bättre att vidta åtgärden än att ta vitet.

– Om man ute på till exempel ett hotell hittar ett bristfälligt brandlarm som kostar 250 000 kronor att åtgärda, ja då kanske vitet ska ligga på 100 000 kronor. Och man behöver inte vara blygsam, för när man utdömer ett vite kommer domstolen att pröva skäligheten.

 

Skälen till föreläggandet är kanske det viktigaste.

– Det är ni som har bevisbördan för att ett objekt inte uppfyller lagens krav. Det krävs lite övning i att skriva föreläggande, diskutera och bolla texter med kollegor; förstår du vad jag menar? Öva mera och när tillsynshandboken kommer på remiss ge feedback så vi kan ge det stöd ni behöver.

Även om det finns en verktygslåda med effektiva verktyg är det inte säkert att de behöver användas.

– Det beror på vem man har att göra med. Om man vet att personen förstår vad som behöver göras är det inte nödvändigt att ta till samma skarpa verktyg som med en som trilskas, säger Torkel Schlegel.

Relaterade artiklar

Inget behörighetskrav

Sju steg för brandskyddet