Arkivet

Vi frågar...

Richard Oehme…Richard Oehme, idag Senior Advisor på Knowit och ordförande för säkerhets och försvarsföretagens (Soff) cyberförsvarsgrupp, tidigare verksamhetschef på MSB och initiativtagare till konferensen som i år firade 10 år.
Varför ville du starta Konferensen informationssäkerhet i offentlig sektor?

– Under min tid på försvarsdepartementet deltog jag som ende svensk 2001-2002 i en konferens om informationssäkerhet i Washington där myndigheterna bjudit in försvarsindustrin. Det var en jättebra konferens. Jag blev inspirerad och tänkte: något liknande skulle man göra i Sverige. Den offentliga sektorn behöver någonstans där man kan träffas i lugn och ro och utveckla sig.

Den första konferensen hölls 2010. Deltagarantalet har ökat för varje år. Varför?

– Jag tror det är en omistlig samverkansyta för offentlig sektor, att det är en öppen konferens som inte kostar nåt att delta i. Det har varit fundamentalt för att få med sig kommunerna. De första åtta åren jag var med gjorde vi noggranna utvärderingar och har hela tiden följt vad som är aktuellt i samhället. Lyhördheten och den gemensamma ansatsen från alla Samfi-myndigheterna är centralt för att det ska bli bra.
– I stort sett alltid har det varit med en statssekreterare eller ett statsråd och nu tror jag inget statsråd vågar tacka nej. I början var det lite tveksamt om myndighetschefer skulle komma, nu kommer alla och det pekar på utvecklingen av frågan.

Vilka framtida utvecklingsmöjligheter ser du?

– Det här med privat-offentlig samverkan behöver också ske någonstans. Alla pratar privat-offentlig samverkan, men i praktiken gör vi inte så mycket av det. Jag tror att en naturlig utveckling skulle vara att i anslutning till konferensen få in industrin eller i alla fall den samhällsviktiga verksamheten, de större aktörerna och bolag som har tjänster och produkter som kan göra oss bättre.
 

Robin Blokker...Robin Blokker, FRA, flitigt anlitad föreläsare på konferensen genom åren, dock inte i år. Vad har konferensen betytt?

– Medvetenheten har höjts. Konferensen har förtjänat sin existens. Alla inom det statliga träffas en gång om året och bara det i sig gör det värdefullt. Komplexiteten ökar näst intill snabbare än vår förmåga att lappa till det. Det är fortfarande så att vi är väldigt glada att anamma en ny funktion och sen haltar vi efter med säkerhet. Det ä väl situationen i ett nötskal.