Arkivet

Vården gör jobbet med brandsäkerheten

Räddningstjänsten tog initiativet. Men det brandförebyggande arbetet utförs av vårdpersonal.

Åsa Markström och Göran Carlsson, Uppsala

Åsa Markström från vården och Göran Carlsson, brandförsvaret, jobbar gemensamt med brandförebyggande åtgärder hos personer med särskilda behov. Foto: Per Larsson

 

Det handlar om brandsäkerhet hos personer med särskilda behov i Uppsala kommun.

Statistik och erfarenheter talade för att något behövde göras.

Räddningstjänsten, äldrekontoret, fastighetskontoret och kommunens säkerhetssamordnare besökte en konferens med mobila sprinkler på temat.

– Vi kände att för att lyckas måste vi jobba förvaltningsövergripande. Själv hade jag den naiva tron att om vi körde igång och de andra hakade på så skulle det ordna sig. Men när vi började prata med vård och omsorg kunde jag ju konstatera att de har sin lagstiftning att rätta sig efter, sa Göran Carlsson, chef för förebyggande vid Uppsala brandförsvar, på Förebyggandekonferensen.

Men viljan fanns. Idéer hämtades från Örebro där man tagit fram checklistor för kontroll av brandskydd och köpt in mobila sprinkler. Kommunens beställare av vård och omsorg hakade på.

– Vi är noga med vår roll. Vi vill inte äga frågan utan är till för att stötta, sa Carlsson vid räddningstjänsten.

Åsa Markström jobbar på kontoret för vård, hälsa och omsorg. I kommunen finns 2 700 personer som har hemtjänst och 16 utförare, varav 15 privata. Att ner på individnivå få igång ett förebyggande brandskyddsarbetet gör sig inte självt.

– Våra mål är att öka kunskapen om förebyggande brandskydd hos personalen, minska risken för personskador och öka medvetenheten hos den enskilde, berättade hon.

 

Räddningstjänsten utförde riktad utbildning till hemtjänstpersonalen. Den handlade inte om åtgärder vid olycka utan hur man undviker den och utgick från checklistan som modifierats efter lokala behov.

– Vår personals uppgift är att vid hembesök gå igenom listan och göra bedömning om eventuella åtgärder. Det räcker förhoppningsvis. Krävs större åtgärder, exempelvis mobil sprinkler måste ansvarig chef kontaktas. Men vi har köpt in fyra sprinkler nu, det här arbetet är så förankrat, sa Markström.

Hemtjänsten arbetar under sekretess. Vad händer om man anser att räddningstjänsten skulle behöva göra ett besök?

– Då försöker vi nå samtycke med den enskilde. Lyckas vi inte med det blir det svårare.

 

Göran Carlsson och Åsa Markströms erfarenheter är att nämnderna måste med på banan och att inslag i media varit viktiga.

– Politiker har blivit intervjuade i radio om att detta är bra, då är det svårt för dem att backa sen, konstaterade Carlsson.

– Det är viktigt att brandfrågorna är avtalsreglerade och använd en referensgrupp för att uppdatera checklistan, sa Markström.

Deras råd är bland annat att bygga broar till andra förvaltningar och var inte rädd att knycka bra idéer från andra, i det här fallet Örebro.

– Och fokusera inte på problem. Vi kör, sen tar vi problemen när de dyker upp. Men det är inte ens säkert att de dyker upp, sa Carlsson.

En vision är att det genom kommunens försorg ska bli lika lätt att låna mobil sprinkler som andra hjälpmedel.

– Vi hoppas också att MSB och Socialstyrelsen kan ta över checklistan och kanske förbättra den för att i framtiden få nationell statistik på arbetet, sa Göran Carlsson.

Passningen skickades till Patrik Perbeck, enhetschef på MSB:

– Inte omöjligt att det går att lösa på något sätt, sa han.