Arkivet

Vardagssamverkan - rätt väg att klara krisen

Arbetet med att utveckla samordningen vid olyckor och kriser i Stockholmsregionen fortsätter. Fokus under 2013 ligger på att gå från person till funktion och att förankra programarbetet i regionens 26 kommuner.

Program för samverkan – Stockholmsregionen startade 2011 med målsättningen att i den växande Stockholmsregionen utveckla samordningen av samhällets resurser för att förebygga och minimera följderna av olyckor och kriser.
– Tre gånger per år bjuder vi in samtliga personer från aktörerna till seminarier. Syftet med seminarierna är att informera, inspirera och nätverka. På detta sätt tror vi att det går att kombinera personliga nätverk med robustheten hos en funktion oberoende av person, säger Ola Slettenmark, som på uppdrag av de tio organisationerna leder programmet.


Det första seminariet hölls sista dagarna i januari för att diskutera samverkansfrågor mot bakgrund av 22 juli-händelserna i Oslo. Medverkade gjorde bland andra Tore Drtina, från den norska motsvarigheten till MSB, Direktoratet för Samfunnssikkerhet och Beredskap och Trond Blattman, ordförande för Støttegruppen efter 22 juli-händelserna.


En annan del i programmet är satsningen på att utveckla vardagssamverkan. Förra året placerades polisens, SOS Alarms och räddningstjänstens larmoperatörer tillsammans i två veckor för att se hur samverkan förändrades. Utfallet blev över förväntan. Försöket skapade nya kommunikationsmönster och snabbare utlarmning.


I månadsskiftet januari-februari upprepades försöket men nu under fyra veckor och med ytterligare en aktör, Trafik Stockholm. Dessutom testade organisationerna nästa beslutsnivå genom att engagera den operativa ledningen.
– Mitt i fyraveckorsperioden körs även en spelövning som fokuserar på att skapa en samlad lägesbild. Scenariot kräver att man kallar till en samverkanskonferens och i samband med det testas automatiserad inkallning genom sms/telefon, säger Ola Slettenmark.


Alla inblandade är positiva till försöksetableringen. Framförallt framhålls det snabbare informationsutbytet.
– Information som jag nu får direkt kan det ta sex-sju minuter innan jag får via våra system. Nu får jag direktinformation om när en väg stängs av och när trafiken släpps på igen vid en olycka och det är mycket värt för oss. Vi har många kameror att tillgå och jag kan stötta dem med kamerabilder, säger Jan Jansson, trafikledare på Trafik Stockholm.


En förändring för en av de två medverkande räddningscentralerna är att hemmacentralen finns med genom en videolänk.
– Det är en trygghet att ha med hemmacentralen samtidigt som man får all information härinne, säger Patrik Söderqvist, ledningsoperatör vid Södertörns räddningstjänst.


En av de frågor som bevakas under projektet är sekretess, men polisen ser inga större problem.
– Det är prioriterat att förstå vikten av sekretess men vårt yttersta uppdrag är att rädda liv och det bryter sekretessen. Lagen ger större utrymme till samverkan än vad vi tror. När det gäller annan service måste vi vara lite mer försiktiga, särskilt med personuppgifter. Det gäller att hitta rätt i avvägningarna, säger Stefan Singman, biträdande chef för polisens länskommunikationscentral.


Han tycker projektet är jättebra.
– Ska vi bli effektivare är samverkan otroligt viktigt, men nu måste vi komma vidare. Nästa steg blir en större utmaning.


MSB medverkar i programmet och stöttar finaniseringen med 2:4 medel under tre år.
– Vi vill vara med och påverka i den mån vi får så att delar av arbetet blir tillämpbart i andra delar av landet. En tydlig sak är videokonferens som vi har tryckt på eftersom vi aldrig kan få alla aktörer att sitta i samma central. Ett exempel är Sjöräddningen där samverkan sker förhållandevis sällan. Vid större sjöräddningsinsatser förekommer det missförstånd mellan inblandade aktörer, säger Johan Gert, MSB.


– Och eftersom det bara finns en sjöräddningscentral kan den inte samlokaliseras på länsnivå i alla län. Därför vill vi testa att Södertörns larmoperatör två dagar i veckan sitter på hemmastationen och arbetar via videolänken. Projektet har också en koppling till vårt projekt Ledning och samverkan och blir som en testbänk in i det arbetet.


MSB tror på projektets grundtanke.
– Jag är övertygad om att samverkan i vardagen är avgörande för att det ska fungera när krisen kommer, säger Nils Svartz, överdirektör på MSB.
gunno ivansson


Mer information finns på www.samverkanstockholmsregionen.se eller www.pfssr.se
MSBs projektledare är Lars Berg, lars.berg@msb.se