Arkivet

Ungas skador av läkemedel har mångdubblats

Olycksskadorna minskar generellt något bland barn och unga. Men några områden visar oroande tendenser. Fler skadar sig själva och fler förgiftar sig med läkemedel och droger. - Inom åldern 15-24 år ser vi en mångdubbling av förgiftningar inom en kort tid, säger Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet.

 Svenskt barnsäkerhetsarbete organiserades på 50-talet. Och från att då 25 barn per 100 000 invånare i åldern 0-14 år dog i olyckor varje år är siffran nu nere i fem döda.

Antalet minskar fortfarande, även om kurvan av naturliga skäl planar ut.

- Var tionde-femtonde år halveras summan, säger Bremberg.

De stora olycksområdena är trafiken och drunkningar, det är samtidigt där stora minskningar skett.

 

Men vissa områden visar negativa trender.

Varje år tar 45 unga människor (upp till 19 år) sitt liv, runt 1 500 skadas när de försöker göra det.

- Antalet dödsfall är jämnt fördelade mellan könen, men av de som på grund av skador tas in för sluten vård (inlagd på sjukhus) är 77 procent flickor, säger Anders Tennlind, Socialstyrelsen.

 

Förgiftningsskadorna, som bland annat beror på användande av läkemedel som droger, visar en kraftig ökning.

- Det är en trend som verkar vara nordisk. Vi kan se att många använder läkemedel som kommer från öst. Ungdomarna feldoserar, förmodligen vet de inte hur medlen ska användas, säger Bremberg.

 

Han anser att det historiskt lagts för mycket medicinska perspektiv på information för att minska skador, att kunskapen förmedlats från läkare till berörda och sedan efterhand spridits i samhället.

- Det har ingen bra verkan. Det tar 25 år från det att ny kunskap blir en norm i samhället. Därför måste det finnas information som förmedlas direkt ut i samhället och sprids människor emellan.

 

Lucie LaFlamme, professor vid Karolinska institutet, framhöll vikten av att ge säkerhet till alla och att det finns ett tydligt samband mellan samhällsklass och skador på barn.

- Sociala skillnader bidrar till skillnad i skador. Men sociala skillnader i skaderisker är inte oundvikliga och att förebygga sociala skillnader är ingen omväg.

 

Låga betyg i skolan har också koppling till ohälsa. Av elever som gått ur årskurs nio är självmord sex gånger vanligare bland dem med låga betyg än bland dem med högre betyg.

 

 

Utsatta för våld drabbas oftare av olycka

Staffan JanssonDen som utsätts för våld riskerar också större risk att drabbas av olycksskador.

Det framhåller Staffan Jansson, barnläkare och professor vid Karlstads universitet.
– Det finns en gråzon mellan våld och olyckor. Barn som bevittnat våld i hemmet löper exempelvis 40 procent högre risk än andra att drabbas av olyckor, säger Jansson.

Han noterar också att för den som blir slagen i hemmet är sannolikheten att drabbas av olycksfall 67 procent, för den som inte blir slagen är siffran 26 procent.

 

Staffan Jansson har varit med länge i arbetet med barnsäkerhet. På 80-talet var han barnläkare i Värmland.
- 1984 började barnstolar testas i Sverige. Landstinget i Värmland var först i landet med en satsning där föräldrar erbjöds stolar. Det slog igenom stort och vi minskade dödsfallen med 52 procent.

Han fick då inte bara ros för sitt engagemang.

- Det är ju inte så glamoröst med prevention. Det fanns läkare som frågade mig varför jag inte ägnade mer tid åt mina patienter. Men det här arbetet har betalat min pension för länge sedan.  

Statistik

2010 dog 71 barn (0-17 år) i skadehändelser, det är lägsta siffran på länge.

Genomsnittet för de fem senaste åren visar:

  • 93 döda i skadehändelser. Det är en tredjedel av alla dödsfall i åldern. 57 procent var olycksfall, 30 procent självmord.
  • 17 800 vårdades på sjukhus för skador, det är 84 procent av alla som var inlagda. Hälften av olyckorna var fallskador.
  • 189 000 behandlades i öppen vård, motsvarar drygt tio procent av alla barn i landet.

Andra siffror

Av de skador som vårdades hade 70 000 skett i hemmet, 60 000 inom idrotten.

Sju av tio som fick vård för övergrepp var pojkar.

Pojkar i åldern 13-15 stod för 15 procent av alla som sökt hjälp för skador vid akutmottagning.

I världen är skador orsak till 9 procent av alla dödsfall och till 12 procent av sjukdomsbördan.

Källa: Barnsäkerhetsforum.