Arkivet

Styr Helsingborg med Instagram

När han kom till Helsingborgs stad som kommundirektör möttes Palle Lundberg av en lat, fet självgod katt. Med hjälp av Instagram satte han fart på katten.

– Jag lägger nog nästan en arbetsdag i veckan på Instagram. Det är en av mina absolut viktigaste arbetsuppgifter. Jag gör väldigt mycket verksamhetsbesök där jag letar efter mycket duktiga medarbetare som gör så som vi vill att de ska göra i Helsingborg. Jag vill lyfta upp dom så alla ser det. Sätter man ljus på sånt beteende man vill ha i en organisation så kommer det att sprida sig i hela organisationen.

När Palle Lundberg kom till Helsingborgs stad som kommundirektör 2011 tyckte han sig möta en lat katt.

– Jag upplevde att det inte fanns en tillräckligt stark utvecklingskraft i organisationen. Då funderade jag vad var det som gjorde att man inte kom loss i Helsingborg?

Den största utmaningen i organisationer är inte ekonomin.

– Jag menar med bestämdhet att den absolut största utmaningen vi har i offentliga organisationer är felrädsla. All utveckling förutsätter misstag. Det är i lärdomarna från  misstagen som utvecklingskraften finns.

Organisationer som gör mycket misstag i det lilla är organisationer i stark utveckling. Organisationer som aldrig gör misstag står ofta ganska still enligt Palle Lundberg.

– Vi har dragit det så långt i Helsingborg att vi varje år ger en utmärkelse till årets bästa misstag. Det är inte själva misstaget vi vill belöna utan lärdomen i misstaget.

Det första han såg till var att staden lade grunden för allt utvecklingsarbete, tog fram en tydlig målbild för hela organisationen.

– En av våra huvudstrategier har varit att inte ha så mycket strategier och planer. Vi försöker ta bort alla dokument som fullmäktige ska ta men som ingen läser. I stället utveckla en kultur där man testar och gör lärdomar.

Mantrat är våga testa, framför allt gör!

– Normalt gör man en förstudie, tar fram riskanalyser och jobbar med det i ett år och sen är allt engagemang borta. Så jobbar vi inte i Helsingborg. Vi går rakt på, testar i liten skala och justerar på vägen. Blir det inte bra avvecklar vi. Blir det bra skalar vi upp.

Trots alla förändringar tycker Palle Lundberg att utvecklingen går för sakta.

Lösningen är att bättre ta tillvara invånarnas och medarbetarnas engagemang och förmågor genom satsning på tillitsbaserad styrning.

– Vi tar bort nästan all skriftlig rapportering, de tjocka luntorna som ingen läser. I stället har vi bra och skarpa verksamhetsdialoger där vi verkligen följer upp att man levererar det man kommit överens om.

Ledarskapet ska gå från kontroll på allt till koll på det riktigt viktiga. Samtidigt införs nya arbetssätt, man ska sätta samman tillfälliga arbetsgrupper från olika nivåer. Allt ska inte behöva gå upp till högsta chefen.

– I stället för att instruera och följa upp handlar det tillitsbaserade ledarskapet om att utifrån en tydlig målbild inspirera och utmana sina medarbetare och sedan stödja dom så att de kan lyckas. Det är det jag gör med Instagram, jag är ute och sätter ljus på sånt jag vill ska växa.

Med sitt engagemang har han fått kommunen att spänna bågen och 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer.