Arkivet

Vägledning från SMHI om nya vädervarningen

SMHI har skickat ut en vägledning till länsstyrelser och andra som operativt berörs av vädervarningar.

Skälet är det nya vädervarningssystem som tas i drift nästa vår.

– Länsstyrelserna har en nyckelroll i det nya arbetssättet och är även viktiga under införandet, säger Camilla Palmér, huvudprojektledare på SMHI för det nya systemet.

Tjugofyra7 har tidigare berättat om det nya konsekvensbaserade varningssystem som ska ge mer välunderbyggda beslut. En viktig faktor är bedömningar efter lokala och regionala förutsättningar, SMHI kommer ta beslut om vädervarningar i samråd med länsstyrelserna.

Den vägledning som skickats ut beskriver roller och ansvar och är bland annat till stöd för att länsstyrelserna, och andra involverade, ska kunna börja anpassa sina rutiner till det nya systemet.

– Det kommer att behövas nya checklistor och rutiner, därför är vägledningen ett viktigt underlag. Samtidigt vet vi att många har fullt upp med att hantera covid-19-situationen, så vi är tydliga med att det verkliga förändringsarbetet kan vänta till i höst, säger Camilla Palmér.

Utbildning och övning behövs också. SMHI kommer att genomföra utbildningar med nationellt perspektiv för MSB och länsstyrelserna, samt internt på SMHI. I sommar kommer det att finnas utbildnings- och informationsmaterial framtaget för att flera ska kunna utbilda sig inom sina ansvarsområden. I början av 2021 kommer regionala samverkansövningar genomföras runt om i landet.

Eftersom varningsklasserna ändras från 1-2-3 till gul-orange-röd med syfte att bli tydligare kommer information till allmänheten att presenteras innan övergång till nya systemet i april 2021.