Arkivet

Satsa på mikro­övningar

Måste alla övningar vara så stora? Lär man sig mer för att övningen är stor? Det tror inte forskarna Eric Carlström och Johan Berlin som i stället vill satsa på mikroövningar.

Johan Berlin och Eric Carlström– Man vill gärna göra övningarna så stora som möjligt. Det har vi funderat mycket över: behöver övningar vara så stora för att lärmomentet ska bli stort? Vi tror inte det. Man kan ha en liten övning och ett jättestort lärmoment, säger Johan Berlin.

Det är lärmomentet man ska titta på; att deltagarna som är där lär sig så mycket som möjligt och att de kommer nära varandra. Det är inte pengar och resurser som behövs, utan det handlar mer om att fundera vad som är lärmomentet, och utforma övningarna utefter vad som ska uppnås.

– Och sedan dra nytta av de lärdomar man gjorde, för det gör inget att göra fel på en övning. Huvudsaken är att fundera över misstagen till nästa övning. Och att de som deltar kan ta del av misstag man gjort tidigare övningar.

Felen som gjordes vid förra övningen tystas ofta ner. Inom blåljusorganisationerna, inte minst räddningstjänsten, finns ett krav på ofelbarhet – man vill inte göra fel. En sådan kultur främjar inte öppenhet med misstag.

– Det beror nog på att det är organisationer som vi har stor tillit till och med höga samhällskrav. Jag har något att leva upp till och min inre rädsla och oro vågar jag knappast ge uttryck för. Risken är att jag gör likadant internt och det hämmar läromomentet och utvecklingen, säger Eric Carlström.

Eric Carlström och Johan Berlin har en idé om mindre övningar, som de kallar mikroövningar.

– Till exempel låter man människor samlas kring ett bilvrak och en fiktiv, relativt enkel händelse. Vi låter dem komma fram i fel ordning – låter polisen komma fram först. Räddningstjänsten kommer absolut sist – det brukar vara tvärtom. Bara det är en svårighet. Efteråt åt går man igenom det här ordentligt.

– En viktig bit med mikroövningar är att man kan ta om samma övningsmoment flera gånger under samma dag. Efter genomgång upprepas övningen och då tror vi att läromomentet ökar jämfört med en storövning där man stått vid en brytpunkt 70 procent av tiden, gjort en insats 10-15 procent av tiden och resterande tid ätit korv med bröd, säger Johan Berlin.

Resultatet av deras studier blir ett läromedel, en handbok för övningar som kommer under nästa år.