Arkivet

Räddningsmodell vid bussolyckor på export till Ukraina

Den modell för räddningsarbete vid bussolyckor som tagits fram vid MSB på Sandö utanför Kramfors har slagit väl ut i Sverige. Nu ska modellen gå på export. Bland annat har räddningstjänster i Ukraina visat intresse för metoden.  

MSB:s modell för räddningsarbete vid bussolyckor, som tagits fram vid räddningsskolan på Sandö, ska nu gå på export. I början av mars var tio blivande instruktörer från räddningstjänster i Ukraina på plats på Sandö för att lära sig metodiken.

MSB:s modell för räddningsarbete vid bussolyckor, som tagits fram vid räddningsskolan på Sandö, ska nu gå på export. I början av mars var tio blivande instruktörer från räddningstjänster i Ukraina på plats på Sandö för att lära sig metodiken. Text och foto: Erik Löfgren, MSB.

 

Under de senaste fem åren har i runda tal 150 instruktörer från räddningstjänster runt om i Sverige lärt sig ”Sandömodellen” för räddningsarbete vid bussolyckor.¨

Modellen har tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan dåvarande Räddningsverkets räddningsskola på Sandö, Vägverket och Socialstyrelsen.

Rolf Nordh

– Sverige ligger i framkant med den här metodiken och nu ska ”Sandömodellen” gå på export. Vi har bland annat inlett ett samarbete med brandmannafakulteten vid universitetet i Charkov i Ukraina, berättar Rolf Nordh, räddningslärare på MSB Sandö.

I början av mars var instruktörer och lärare inom räddningstjänst i Ukraina på plats i Sandö. Målet med projektet är att deltagarna från Ukraina ska kunna tillämpa ”Sandömodellen” och omsätta den till ukrainska behov.

Projektet finansieras med hjälp av EU-medel och i början av juni ska instruktörer från MSB på Sandö resa till Ukraina för att fortsätta projektet.

Övning.

– Det här är ett första steg i att sprida vår modell ut i världen. Nästa steg blir bland annat att arbeta vidare med de kontakter som tagits inom Barentsregionen där intentionen är att använda modellen i medlemsländerna, det vill säga Norge, Finland och Ryssland, berättar Yvonne Näsman, chef för utbildnings- och utvecklingsenheten på MSB Sandö.