Arkivet

Fordon kan bli till missiler

GÖTEBORG Fler alternativa bränslen förändrar fordonsbranschen.Vad innebär det vid en brand? – Fordon kan bli till missiler, säger David Dalrymple, USA.

En vanlig bilbrand kanske inte är så vanlig längre. Det beror på vad ägaren fyller tanken med.

En traditionellt hanterad insats kan få ödesdigra konsekvenser.

Anders Lönnermark– Vid brand är det oerhört viktigt att räddningstjänsten får korrekt information om vilka drivmedel som är inblandade, säger Anders Lönnermark, SP.

På Five-konferensen i Göteborg gavs en rad exempel på konsekvenser av alternativa drivmedel i kombination med bristande kunskaper.

En förare som körde på gasblandning tände en cigarett och hela bilen blev ett eldhav eftersom gassystemet läckte. I Seattle exploderade en gastank och flög iväg 30 meter. Forskaren Vladimir Molkov, professor vid Ulsters universitet i Nordirland, poängterade att vätgas förvaras med 350 bars tryck, och vid läckage släpps ut 4,4 kubikmeter per sekund.

– Ett villagarage är borta på några sekunder.

– EUs mål är att 60 miljoner bilar ska drivas med vätgas år 2030. Men de flesta uppskattningar tyder på att antalet vätgasdrivna fordon i Sverige då fortfarande kommer att vara få, säger Anders Lönnermark.

Även om bensin och diesel är dominerande drivmedel är en sammanställning över antalet gasfordon, tankställen och såld volym i Sverige talande för förändringen i branschen.

1995 fanns 44 fordon, ett tankställe och det såldes 986 000 normalkubikmeter naturgas.

2009 fanns över 23 000 fordon, 104 tankställen och det såldes över 67 miljoner normalkubikmeter naturgas och biogas.

David Dalrymple har jobbat inom räddningstjänsten i USA i 26 år och är nu losstagningsexpert. Hans fasa är att brandmän som släckt bränder i bilar i 20 år inte anser sig behöva lära sig något.

– Vardagsolyckan har ändrat sig. Vad exakt väntar oss när vi öppnar huven? Vad kan hända om vi använder klippverktyg och det sitter en stor elledning under huven?

Samtidigt som Dalrymple varnar vill han inte skrämma branschen.

– Jag vet att räddningstjänsten kan bli paranoid när det kommer något nytt. När vi fick krockkuddar sades det att de skulle döda brandmän. Det gjorde de inte. Men det krävdes lite extra kunskap, och det gör det nu också.

Patrik Klintbom, specialist på alternativa bränslen vid Volvo Technology, konstaterade att nya bränslen kan ge upphov till nya fenomen. Och även om tillverkarna gör omfattande tester har bensin och diesel som drivmedel 100 års försprång.

– Alla bränslen är av naturen brandfarliga och bränslesäkerhet hör till produktsäkerhet, sade han.

Klintbom konstaterade att för lastfordon kommer diesel att dominera åtminstone 20 år till, naturgas och biogas kan bli stort regionalt och DME kommer att växa.

– Standarder och samarbete är viktigt och nyckeln till framgång. Vi behöver samarbeta med räddningstjänsten i samband med tester och för att ta fram säkerhetsmärkning av fordon.

 

Fotnot: DME (dimetyleter) är en icke giftig gas som framställs från naturgas, kol, eller biomassa och kan användas som bränsle i dieselmotorer.