Arkivet

MSB måste ta ansvar för metoder

Räddningstjänsterna ropar efter utveckling av metod och teknik. Det förväntas att MSB håller i taktpinnen. - Och det är vår uppgift, det är bara vi som kan göra det, säger Kjell Wahlbeck, MSB.

 ”Vad styr metod- och teknikutvecklingen” var ett miniseminarie på Brand som uppmuntrade till debatt.

Fem personer på scenen diskuterade och alla tycktes ense om att den utveckling som startade med Räddningsverket 1986 mer eller mindre har upphört.

Moderator Kenneth Ericson, Öckerö, redovisade att Räddningsverket avsatte 150 miljoner om året för ändamålet under sina sista år och att de nu var nere i tio.

- Som att slå undan fötterna på oss i räddningstjänsten, sa han.

- Kurvan stämmer och är inte så rolig. Men nu tänker vi satsa igen, svarade Bo Andersson, MSB.

Och det var närmast ett krav från röster i publiken.

 

Lars-Göran Uddholm, brandchef i Södertörn, sa att hans organisation ska avsätta inte bara arbetstid utan även pengar för utveckling.

- Vi har vissa muskler, men vi har inte tillräckligt med muskler. Det vore bra om MSB höll ihop det, vi måste få en nationell överblick.

Nils AndréassonNils Andréasson, räddningschef i Storgöteborg, höll med:

- Vi har ännu större muskler, men klarar det heller inte. Inte ens i samarbete med Storstockholm och Räddningstjänsten Syd klarar vi en sådan uppgift. MSB måste vara navet, sen får de gärna använda oss för att hjälpa till, sa han.

Kjell Wahlbeck, avdelningschef på MSB, tog gärna emot kravet.

- Det är bra att önskemålet uttrycks, vilket tyder på ett förtroende för oss. För arbetet behövs mycket pengar, det är min uppgift att lösa, sa han efteråt.

 

Vad som efterfrågas mest gav inte det korta seminariet några svar på, men här är några synpunkter:

- Avsaknad av metodutveckling är det stora problemet. Får vi igång den kommer tekniken som en följd, sa Nils Andréasson.

- Vi släcker bränder på ungefär samma sätt som när jag började i branschen 1974. När skärsläckaren kom uppfattade en del det som ett hot, men då hämmar vi bara vår egen utveckling, sa Lars-Göran Uddholm.

- Att få ihop operativt och förebyggande är också en slags utveckling av metod och teknik, det kan också vävas in i arbetet. Men en oberoende aktör måste göra det och vem kan inte jag säga. Dessutom behöver vi ett forum för att ta del av varandras metoder och tekniker, sa David Nielsen, brandförman i Halmstad.

- Räddningstjänsterna måste noga identifiera sina behov. Vi kan inte leda utvecklingen, vi ska följa er och hitta den produkt ni behöver, sa Johan Biörsmark, vd på Cold Cut Systems.

- Se till att involvera alla i arbetet, såväl glesbygd som tätort, sa Ola Johansson, vd på SRTC.

- Vi är ibland väldigt lättpåverkade, har allt för ofta styrts av impulser och gjort investeringar styrda av tidigare händelser. Vi måste se helheten och se till att investeringarna är behovsstyrda, sa Micael Carlsson, räddningschef i Eksjö.

Det noterades att svenska räddningstjänster totalt investerar i metod och teknik för 700 miljoner om året. Efter seminariet fick deltagarna markera om de ansåg att man visste vad man skulle ha investeringarna till. En stor majoritet satte sin markering närmare nej än ja. Samordning kanske behövs.