Arkivet

Krav på brandvarnare i bostäder föreslås

MSB vill föreskriva om brandvarnare i bostäder. Det är det tyngsta förslaget i en utredning om brandskydd i boende som lämnas till regeringen 1 juni.

Kravet på brandvarnare föreslås gälla alla bostäder.

- Men om vi ska peka ut nyttjaren eller ägaren som ansvarig är något man får titta på när föreskriften tas fram, likaså hur många brandvarnare det ska vara i varje bostad, sa Björn Johansson, MSB på brand 2011-

I regeringsuppdraget har arbetet koncentrerats till villor, flerbostadshus samt vård- och omsorgsboende för äldre. Orsak till dödsbränder under senaste tio åren har granskats. Men även bränder i villor och flerbostadshus som orsakat stora egendomsskador har gåtts igenom.

- Att 7 000 villor  brinner ner till grunden under tio år är inte heller acceptabelt, sa Björn Johansson.

Utredningsarbetet har grävt fram följande fakta:

 

Dödsbränder i vårdboende orsakas till överväldigande majoritet av rökning. Brandskydd har även haft betydande brister, framförallt larm.

Lösningar för bättre brandskydd som nämns förutom brandvarnare är självslocknande cigaretter, vägledning om risker med rökning, ökad förekomst av automatiska släcksystem.

 

Dödsbränder i villor och flerbostadshus drabbar främst personer med begränsad förmåga att uppmärksamma och hantera en brand. Det kan vara såväl någon form av handikapp som missbruk.

För bättre brandskydd nämns självslocknande cigaretter, spisvakt och metoder för att identifiera särskilt riskutsatta individer.

 

Bränder i villor och flerbostadshus som orsakat stora eller mycket stora egendomsskador är inte kopplade till begränsad förmåga hos boende.

Här konstateras att lämpliga åtgärder för bättre brandskydd är, förutom tidigare nämnda vid dödsbränder, att installation av eldstäder och skorstenar måste ske korrekt, att kvalitén på brandskyddskontrollen kan ökas och att kommunerna behöver göra bättre uppföljning av eldstadsbränder.