Arkivet

Inte färre dödsbränder orsakade av rökning

Självslocknande cigaretter verkar hittills inte haft effekt på antalet döda i bränder.

Antalet dödsbränder orsakade av rökning visar under årets första åtta månader inte på någon minskning.

I november förra året blev det lag på självslocknande cigaretter, något man hoppades skulle minska antalet döda i bränder på grund av rökning med upp mot en tredjedel.

- Förra året orsakade rökning 20 dödsbränder, i år ligger vi hittills på 14. Det tyder inte på någon minskning. Samtidigt finns det ett mörkertal, bränder där orsaken är okänd kan det mycket väl vara cigaretter som är orsaken, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

 

De senaste tolv åren har rökning som brandorsak legat på 30-50 procent av alla kända brandorsaker, de senaste åren relativt stabilt kring 40 procent och där ligger också årets preliminära siffror.

Sett till samtliga dödsbränder var rökning känd brandorsak för nästan 20 procent förra året och andelen ligger på samma nivå under 2012.

 

- Av de som hittills dött i år har den övervägande delen varit män, hälften omkring 70 år eller äldre. De övriga som omkommit var kring 50 år.

Nästan alla har varit ensamstående och hälften haft någon form av rörelsehandikapp.

 

Antalet dödsbränder totalt sett verkar öka jämfört med fjolåret. Under de första åtta månaderna dog 71 personer i bränder, under hela 2011 var siffran 104.

Årets siffror kan hamna närmare nivån för 2009-2010 då 124 respektive 130 dog i bränder.

- Det pekar mer åt det hållet, men det här är statistik som är svår att prognostisera, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

 

I de allra flesta dödsbränder är det en person som omkommer, förra året var det exempelvis 97 bränder som tog 104 liv. Men det finns undantag och ett är branden i Tidaholm i våras då sex personer omkom vid brand i en sommarstuga.

 

I en utredning som MSB gjorde för åren 1999-2007 där olika register samkördes kom man fram till att det fanns en felredovisning och att antalet döda i bränder var för lågt räknat, att siffran snarare var 26 procent högre.

- Sedan 2009 har vi ändrat rutinerna och nu är bortfallet lägre, det felar möjligtvis 5-10 procent, säger Mattias Strömgren.