Arkivet

MSB utbildar i informationspåverkan

Under våren genomför MSB i samarbete med Lunds universitet och Försvarshögskolan en turné för att utbilda kommunikatörer i offentlig sektor i att upptäcka och bemöta informationspåverkan. 14 platser från Umeå till Kalmar besöks.

Bakgrunden är det försämrade omvärldsläget och aktiviteter från främst Ryssland men också i viss utsträckning Kina. Sedan 2014 har MSB aktivt arbetat med identifiera och bemöta informationspåverkan.

– 2016 startade vi arbetet med en grundläggande kunskapshöjning genom utbildning av myndigheter, länsstyrelser, större kommuner och mediehus. När vi genomfört den här utbildningen har närmare 18 000 personer utbildats i informationspåverkan, säger Marcus Årskog, MSB.

Vårens endagsutbildning är samtidigt en lansering av den handbok i att möta informationspåverkan som tagits fram i samarbete med forskare vid Lunds universitet. Syftet är att öka förståelsen för hur informationspåverkan kan påverka offentlig verksamhet.

Björn Palmertz, FörsvarshögskolanUtbildningen leds av Björn Palmertz på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) vid Försvarshögskolan. Han understryker att informationspåverkan inte är en fråga enbart för kommunikatörer utan ska in i ledningsgruppen.

– En aktör kan gå mot en mängd olika samhällsaktörer och då krävs kunskap inom informationspåverkan för att göra en korrekt analys och förstå vad som sker.

Informationspåverkan definieras förenklat som försök till påverkan från främmande makt. Runt om i världen har det upptäckts försök att påverka val och det stundande EU-valet skulle kunna vara ett mål.

– EU-valet är en potentiell måltavla men innebär inte att det måste bli det. De länder som har för vana att använda de här verktygen har en mängd olika mål och lägger resurser där de känner att de kan få mest effekt. Man hakar gärna på saker som sker. Genom att vara förberedd höjer man angriparens kostnad och risk att bli upptäckt, säger Björn Palmertz.

Vid utbildningstillfället i Karlstad deltog kommunikatörer från Arvika kommun och länsstyrelsen i Värmland.

– Utbildningen känns viktig, intressant och relevant. Man vet att det kan hända så det är bra att vara förberedd. Handboken är jättebra, väldigt pedagogisk, säger Katarina Zeplien, kommunikatör vid länsstyrelsen i Värmland.

Maja Nylén, kommunikatör Arvika kommun, håller med.

– Både intressant och tankeväckande. Det är mycket man behöver höra upprepat för att ha det med sig hela tiden. Handboken är pedagogisk och lätt att tillämpa i olika situationer. Väldigt bra uppbyggd och lättsam både innehålls- och layoutmässigt, ett bra verktyg.

De tre första utbildningarna har hållits i Falun, Uppsala och Karlstad. De följande hålls Norrköping 27 mars, Kalmar 28 mars, Malmö 29 mars, Stockholm 3 april, Göteborg 5 april, Visby 11 april, Stockholm 17 och 24 april, Örebro 25 april, Umeå 7 maj, Östersund 8 maj.

Anmälan till utbildningen kan göras här