Arkivet

20 miljoner till forskning om informationspåverkan

MSB satsar 20 miljoner kronor på forskning om informationspåverkan.

msb.se konstateras att det finns behov att utveckla kunskap om metoder för att identifiera, analysera och möta informationspåverkan. Det handlar om påverkan som riskerar att hota grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Man ser också behov av kunskap för att ge vägledning om vilka sårbarheter som kan utnyttjas i det öppna samhället för att underminera demokratin.

Inriktningen i utlysningen är informationspåverkan mot Sverige från statsaktörer och islamistisk informationspåverkan i Sverige.

MSB  finansierar med 20 miljoner minst två forskningsprojekt under högst fyra år. Forskningsprojekten beräknas starta vid halvårsskiftet 2018. Utlysningen är öppen till 14 november och vänder sig till forskare vid svenska lärosäten eller forskningsinstitut.