Arkivet

Åtgärder för ökad kompetens vid insatser

Skadorna vid bränder i byggnader måste minskas. Det anser MSB som tagit fram ett nytt koncept för att lyfta räddningstjänstens kompetens.

Det ska ske genom förbättrad utbildning och ökade krav på räddningstjänsternas förmåga att genomföra räddningsinsatser.

MSB har redan startat en översyn av kursplanerna i vidareutbildningen för räddningsledare för att förbättra kunskaperna i byggnadsteknik, taktik och metodik hos framtidens räddningsledare.

 

– Översynen fortsätter och ska omfatta samtliga insatsoperativa vidareutbildningar. Arbetet går nu vidare med räddningstjänsternas samlade förmåga att arbeta effektivt vid olyckor för att begränsa skadekonsekvenser, säger Kjell Wahlbeck, avdelningschef på MSB.

 

Förra året uppmärksammade MSB att många insatser präglas av brister i taktik och metod. Inom MSB hade det noterats flera fall där insatser gått fel och bland annat lett till stora vattenskador.

Myndigheten tar själv på sig ett stort ansvar; att erbjuda rätt utbildning är MSBs uppdrag och bristande fortbildning är ett skäl till att räddningstjänsten inte hängt med i utvecklingen.

 

Arbetet på MSB inleddes med en övergripande kartläggning över alla de moment och kompetensenser som krävs före, under och efter en räddningsinsats.

Kartläggningen resulterade i att MSB inför två begrepp, metodförmåga (utvändig släckning, rökdykning, djurlivräddning osv) och metodkapacitet (metodförmågorna tillsammans).

 

Konceptet har fått namnet Effektiva räddningsinsatser.
– Metodkapaciteten ska stå i relation till riskerna i kommunen. Effektiva räddningsinsatser ska underlätta för kommunerna att utifrån sin riskbild bedöma vilka metodförmågor och vilken metodkapacitet som krävs, säger Lars-Gunnar Strandberg, MSB, som arbetat med att ta fram konceptet.

 

Analysen av kartläggningen har identifierat var i kedjan det brister och arbetet fortsätter med fyra delprojekt: kvalitetssäkring av räddningsledare, ta fram verktyg för förmågebedömning, ta fram koncept för fortbildning samt ta fram verktyg för erfarenhetsåterföring.

Representanter från räddningstjänsten ska bjudas in att delta i projekten.

 

– Räddningstjänstens förmåga att använda alternativa insatsmetoder, teknik och taktik måste förbättras. Metodanvändningen vid byggnadsbränder är alltför stereotyp vilket ofta leder till omfattande onödiga skador. Detta kan inte fortsätta, säger Kjell Wahlbeck och fortsätter:
– MSB avser därför att ställa krav på räddningstjänsternas individuella förmåga och systemförmåga att kunna arbeta effektivare, skickligare och med moderna hjälpmedel. Den översyn som nu pågår omfattar därför också en inventering av olika möjliga former för kvalitativ uppföljning. Både egenuppföljning och genom tillsynsåtgärder, säger Kjell Wahlbeck.

 

Den 13-14 mars arrangerar MSB ett kostnadsfritt dialogmöte i Stockholm om effektiva räddningsinsatser dit räddningstjänsterna kan anmäla sig. På msb.se kan anmälan göras, där finns också programmet.