Arkivet

Hamre-bor vädjar om hjälp av Dan Eliasson

Invånare i byn Hamre, Hudiksvalls kommun, vädjar till MSBs generaldirektör Dan Eliasson om hjälp att påverka deras situation.

Byborna fick dricksvattnet förstört i samband med att räddningstjänsten släckte en villabrand med brandskum.

Mark- och miljödomstolen slog fast att räddningstjänsten var ansvarig för att dricksvattenbrunnarna förorenades samt att utföra eller bekosta att skadan avhjälps.

Men byborna saknar respons från kommunen, därför vänder man sig till MSBs generaldirektör och skriver:

"Ärendet har varit uppe i mark- och miljööverdomstolen två gånger och sedan 2017-11-07 finns ett domslut som inte kan överklagas. Hudiksvalls kommunledning har haft och har ett extremt restriktivt förhållningssätt trots att domstolar går dem emot. Vi har inte fått någon som helst hjälp av varken räddningstjänsten eller kommunen under dessa 3,5 år."

Boende i de elva hushåll som undertecknat brevet skriver att vissa brunnar fortfarande har värde 100 gånger över åtgärdsgräns för PFAS (brandskum). De räknar med ytterligare 1,5-2 år i domstol.

"Vi måste nu återigen överklaga till länsstyrelsen då kommunen inte tar sitt ansvar. Vattnet är obrukbart som livsmedel, fastigheterna går inte att sälja och vi nekas träffa räddningstjänsten för att diskutera. Så här får det bara inte gå till 2018."