Arkivet

Brandsläckningssystem för motorrum klart

SP i Borås har utvecklat en standard för brandsläckningssystem för motorrum i bussar.

SPs brandexperter har konstruerat en modell av ett motorrum där aktörer kan utvärdera släckförmågan hos olika släcksystem på ett väldefinierat och objektivt sätt.

– Den nya standarden, SP-metod 4912 utgåva 3, har just publicerats, säger Fredrik Rosén på SP.

 

En referensgrupp har bidragit till utvecklingen av standarden med sitt kunnande. Tillverkare av släcksystem, försäkringsbolag, bussorganisationer, transportmyndigheter och busstillverkare har deltagit i gruppen.

Arbetet har bland annat skett på uppdrag av Transportstyrelsen och utförts med målet att standarden ska presenteras vid FNs ekonomiska kommissions arbetsmöte i Genève om säkerhetsutveckling

– Om vår nya standard godtas i detta forum blir det krav på att brandsläckningssystem installeras i bussar, förklarar Fredrik Rosén.

 

Parallellt har SP har etablerat ett frivilligt certifieringsmärke för branschen – P-märket – enligt SPCR 183 (SP Certifieringsregler).

P-märket intygar att produkten uppfyller kraven i relevanta standarder, föreskrifter mm, att produkten är typprovad och att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP.

 

För att få en P-märkning måste släcksystemet uppfylla kraven i SP-metod 4912, i vilken systemets kapacitet att släcka olika typer av bränder utvärderas. Dessutom krävs provning av alla komponenter som ingår i systemet.

– Det innebär att detektorer, elektriska och elektroniska komponenter och kontrollpaneler får sina prestanda testade i tuffa miljöer när det gäller bland annat temperatur, hög luftfuktighet och störningstålighet.

Transportmyndigheter kan nu börja åberopa P-märkta släcksystem i enlighet med SPCR 183 när de ställer tekniska krav för upphandling av brandsläckningssystem.