Arkivet

"Ofta bättre att kvinnor pratar med kvinnor"

– Politiker styr. Som politiker kan vi bestämma att räddningstjänsterna ska bredda rekryteringen.

Meeri Wasberg (S) är direktionsordförande i Södertörn, som i samarbete med MSB och SKL bjuder in räddningstjänstpolitiker till ett jämställdhetsseminarium den 8 december.

Kvinnorna blir visserligen fler, men det går långsamt. Bara runt fyra procent av brandmännen är kvinnor, och på många räddningstjänster är arbetsmiljön tuff för den som bryter mot normen.

Lars-Göran Uddholm, brandchef i Södertörns brandförsvarsförbund, tycker att organisationer som har till uppgift att förebygga olyckor på alla områden och som ska spegla samhället måste bli betydligt bättre på mångfald.

– Ofta är det bättre att kvinnor pratar med kvinnor, och vi kommer lättare in i fler miljöer om vi har mer mångfald i personalen, framhåller Lars-Göran Uddholm, brandchef i Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörn ansvarar under 2015 för Nätverket Jämställda Räddningstjänsters sekretariat, och är medarrangör till det seminarium som hålls i Stockholm den 8 december på temat jämställdhet i räddningstjänsten.

De inbjudna är förtroendevalda i de förbundsdirektioner, räddningsnämnder, kommunstyrelser och andra kommunala nämnder som ytterst styr över räddningstjänsterna i Mellansverige.

– Vi vill inspirera politikerna till att gå hem och fundera över hur det ser ut just på deras räddningstjänst, säger Lena Brunzell, handläggare för jämställdhet och mångfald på MSB.

En av föreläsarna är Johanna Kumlin från Diskrimineringsombudsmannen som ska prata om hur en organisation kan förebygga diskriminering och kränkande behandling. Forskaren Ulrika Jansson problematiserar föreställningarna kring genus och räddningstjänst och Anti Avsan (M) kommer att prata om egna erfarenheter av att som politiker arbeta för mångfald i räddningstjänsten.

Det här blir det andra seminariet för räddningstjänstpolitiker på temat jämställdhet och mångfald. I februari 2014 hölls det första, i Östersund, med Jämtlands räddningstjänstförbund som värd.

Ett tredje på samma tema och med regionala politiker som målgrupp arrangerar Räddningstjänsten Syd 10-11 mars 2016, i samband med spridningskonferensen efter projektet En brandstation för alla.

Vid alla tre seminarierna är MSB och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, medarrangörer.

– Seminarierna kan bidra till att omsätta målet om ett jämställt samhälle i konkreta handlingar i räddningstjänstens verklighet, kommenterar Max Ekberg, handläggare på SKL.