Arkivet

Åtalsanmälan mot var tredje vid tillsyn

Explosionsrisker förebyggs inte som de ska. Det visar sammanställning från Arbetsmiljöverket efter inspektion av anläggningar som tillverkar eller eldar med dammande bränslen.

70 procent av anläggningarna hade brister i sitt förebyggande arbete, i mer än vart tredje fall blev det åtalsanmälan.

Det handlar bland annat om pelletstillverkare och värmekraftverk. Under 2009 inspekterade Arbetsmiljöverket 100 av landets cirka 500 anläggningar. 35 inspektioner ledde till åtalsanmälan.

- Det är en ovanligt stor andel av de besökta arbetsställena som anmälts till åklagare, säger Michael Nilsson, projektledare för tillsynsinsatsen. Men det handlar också om farliga arbetsmiljöer, är olyckan framme kan det leda till omfattande person- och materiella skador.

 

En större olycka i Västerås 2007 medverkade till Arbetsmiljöverkets inspektionssatsning. Olyckor eller plötsliga bränder är inte ovanliga vid den här typen av anläggningar. Under 2002-2008 anmäldes ett 50-tal händelser av explosionsartad karaktär till Arbetsmiljöverket.

I augusti i år exploderade det i en brikettfabrik utanför Borås med omfattande materiella skador som följd och i oktober skedde en ny olycka i Västerås då en anställd vid värmeverket fick svåra brännskador vid en trolig gasexplosion.

 

Det är hur föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö (2003:3) efterlevs som Arbetsmiljöverket inspekterat. Paragraferna om riskbedömning och dokumentation av explosionsskydd innehåller en rad strecksatser som kontrollerats.

- Paragraferna är straffsanktionerade och inspektörerna är skyldiga att rapportera varje brist. De flesta anläggningsansvariga har missat på någon punkt, säger Peter Wikström, Arbetsmiljöverket.

 

Dammande bränslen omfattar mer än pelletstillverkare och värmekraftverk. Det kan exempelvis vara kreatursfoder, pappersbranschen eller kemisk industri.

- Men de som tillverkar eller eldar med fastbränsle står för ungefär hälften av dammexplosionsolyckorna.

 

Peter Wikström konstaterar att det var ganska länge sedan Arbetsmiljöverket inspekterade anläggningarna. Resultat gav besked att det var dags.

- Efter olyckan i Västerås 2007 har vi ökat våra aktiviteter. Förhoppningsvis sprider sig vetskapen om de brister vi hittat i branschen och för med sig att fler sköter sitt förebyggande arbete.

Samtidigt konstaterar Arbetsmiljöverket att fortsatt tillsyn behövs.