Arkivet

-Nätet viktigt i kris

Kommunikationen har blivit decentraliserad, men traditionella medier är fortfarande viktiga knutpunkter.

– Det tycks finnas ett omättligt informationsbehov och nätet är synnerligen viktigt i krissituationer, säger Michael Karlsson, Karlstads universitet.

På nätet kan alla göra sig hörda, många gör det och en del högljutt.

– Alla känner sig kallade att ge sin version av saken. Den som är först uppe sätter tonen för en tid framöver. Men vem är trovärdigast och viktigast i en ocean av röster?

 

"Man ska vara restriktiv med hur många puckar man springer på."

Det omfattande informationsflödet gör konstant och resurskrävande omvärldsbevakning allt viktigare, konstaterar Michael Karlsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap.

– Men hur ska en organisation förhålla sig till det? Vad är rimligt och effektivt? Jag tror man ska vara restriktiv med hur många puckar man springer på. Och det ligger också ett stort ansvar på oss medborgare numera.

 

Michael Karlsson går tillbaka till 1983. Halvåtta en vardagskväll var utbudet på TVn Rapport och Visst nappar det. Internet fanns inte i svenska hem. Radion sände nyheter en gång i timmen. Tidningarnas uppdatering skedde var 24:e timme, när en ny tidning var tryckt.

30 år senare svämmar informationen över.

– Den digitala periodiciteten ligger på cirka tio sekunder. Insamling, urval, bearbetning, distribution – allt sker i realtid. Det är en utkastsjournalistik med ytterst kort startsträcka och med varierande kvalité, säger Michael Karlsson.

 

Han tar artiklar om pandemin publicerade i Svenska Dagbladet 27 april 2009 som exempel:

  • 11.30 – panik i Mexico säger läsare som blir rapportör
  • 11.48 – fem svenskar testas
  • 15.15 – dåligt med information hos myndigheter
  • 22.09 – läget under kontroll, här planeras smittskyddet
  • 23.52 – WHO höjer beredskapen

 

– Farligt eller inte? Är den i Sverige eller inte? Är myndigheter förberedda? Är det pandemi? I början är det mycket uppdateringar och olika information beroende på när man besöker sidan. Man undrar vilken information olika läsare tagit del av. 20 maj försvinner ämnet från rapporteringen, samtidigt är det då som influensan tagit fart i verkligheten.

 

Men eftersom nätet är just ett nät så är medierna och mängder av andra sidor även draghjälp för myndigheters information, många nya besökare hittar till dem.

– En webbsida som har 500 besökare en normal dag kan plötsligt ha 50 000 när något händer. Nätet är synnerligen viktigt i krissituationer.